Gouverneur bezoekt Boerenbond en Landelijke Gilden

De gouverneur bracht vandaag een bezoek aan de Boerenbond en de Landelijke Gilden, om er kennis te maken met beide verenigingen en hun bestuursleden.

Verder nam de gouverneur ook een kijkje bij twee Oost-Vlaamse landbouwbedrijven. Tijdens die bedrijfsbezoeken werd de werking van de Boerenbond en de Landelijke Gilden voorgesteld zodat de gouverneur goed weet welke rol ze spelen, ook op provinciaal niveau. Een goede samenwerking tussen het provinciebestuur en de landbouw- en plattelandsorganisatie zorgt immers voor een sterke landbouwsector en een leefbaar Oost-Vlaams platteland.

Als bruggenbouwer, beloofde de gouverneur enerzijds onze landbouwproducten internationaal te promoten en anderzijds steeds als bemiddelaar op te treden tussen natuur, landbouw en verstedelijking. Iedereen heeft zijn/haar rechten.

Het bezoek van gouverneur Briers werd afgerond met een receptie op het varkensbedrijf van Nico Van Cauwenberge in Wortegem-Petegem.