Erkenning federale rampen

Vandaag zijn de Koninklijke Besluiten naar aanleiding van de erkenning van de federale rampen, waaronder de Pinksterstorm van 7, 8 en 9 juni, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Eerder dit jaar, op 3 april 2015, heeft de federale ministerraad de laatste tien federale rampen erkend. Voor vijf daarvan werden ook gemeenten en steden in Oost-Vlaanderen als rampgebied aangeduid. De getroffenen krijgen vanaf vandaag drie maanden de tijd om een dossier in te dienen bij provinciegouverneur Jan Briers.

Erkende gemeenten
In de provincie Oost-Vlaanderen werden volgende gemeenten erkend als rampgebied:

  • Overvloedige regenval van 27 en 28 juli 2013: Aalst, Denderleeuw, Haaltert, Merelbeke en Ninove.
  • Windhoos en rukwinden van 3 januari 2014: Denderleeuw.
  • Windhoos en rukwinden van 25 januari 2014: Nevele.
  • Overvloedige regenval op 7, 8 en 9 juni 2014: Aalter, Beveren en Lokeren.
  • Hagel op 7, 8 en 9 juni 2014: alle Oost-Vlaamse gemeenten.

Procedure
De getroffenen krijgen drie maanden de tijd – tot en met 30 september 2015 – om een dossier in te dienen bij provinciegouverneur Jan Briers. Een dossier dient in tweevoud te worden ingediend en bij voorkeur aangetekend te worden verstuurd naar volgend adres:
Federale dienst van de gouverneur
Dienst Rampenfonds
Kalandeberg 1
9000 Gent

Vergoeding
Getroffenen dienen eerst hun verzekering aan te spreken voor de vergoeding van de geleden schade. Daarna kunnen zij terecht bij het Rampenfonds waar uiteraard rekening zal gehouden worden met de vergoeding die de verzekering reeds uitbetaalde.

Samenwerking en opvolging
De dienst Rampenfonds zal samenwerken met de erkende gemeenten om de geteisterden te helpen met hun dossier. Elke gemeente heeft een ambtenaar aangesteld waar de getroffenen terecht kunnen voor de opmaak van hun dossier en het verkrijgen van de nodige formulieren.

Inlichtingen
Voor vragen of verdere inlichtingen kan u steeds terecht bij het provinciaal aanspreekpunt voor het Rampenfonds: Sabine Verbanck op het nummer 09-267 88 22 of via e-mail sabine.verbanck@oost-vlaanderen.be