Werkbezoek in Nevele, Fair Trade Gemeente

IMG_1904Na een korte pauze tijdens de zomermaanden is de culturele Ronde van Oost-Vlaanderen van de gouverneur en de deputatie opnieuw van start gegaan. Nevele was de eerste stop voor het najaar 2015.

 

Nevele hecht veel belang aan de realisatie van de fietssnelweg langsheen spoorlijn 50a op haar grondgebied, en benadrukte haar wens voor een snelle uitvoering. In het fietssnelwegenplan van het provinciebestuur zijn alle fietssnelwegen evenwaardig en worden er geen prioritaire fietssnelwegen naar voor geschoven. Van zodra de nodige gronden beschikbaar zijn, een verantwoordelijkheid  van de gemeente, kunnen de werken voor de aanleg gestart worden. Er is binnen de planning van het provinciebestuur nog ruimte om deze legislatuur gedeeltes van het fietstraject te Nevele te realiseren, eens de nodige gronden beschikbaar zijn.

Om de reeds in Nevele gevestigde bedrijven ruimte te geven om uit te breiden én om nieuwe bedrijven aan te trekken, heeft Nevele nood aan een extra KMO-zone. De wetgeving bepaalt echter dat gemeenten in buitengebied over maximum 5ha KMO-zone mogen beschikken. Bovendien moet deze KMO-zone ook aansluiten op het hoofddorp. Dit maakt de aanleg van een nieuwe KMO- niet mogelijk waardoor Nevele in het kader van de herziening van haar Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan moet kijken naar alternatieve oplossingen. Nevele kan hiervoor op de hulp en de expertise van het provinciebestuur rekenen.

In de strijd tegen inbraken wil Nevele graag ANPR-camera’s (Automatic NumberPlate Recognition) aankopen en plaatsen aan de op- en afritten aan de E40. Het federaal coördinatiekrediet van de gouverneur voorziet echter niet in de financiering van de lokale camera’s (wel in de aankoop van een centrale server) maar mogelijks komt deze aankoop in aanmerking voor cofinanciering door het Vlaamse gewest. De vraag wordt alvast meegenomen naar de werkgroep die rond de ANPR-camera’s werkt.

Na de werkvergadering vond ook nog de plechtige overhandiging van het Fair Trade Label aan de gemeente plaats. Dankzij de inspanningen van het bestuur, betrokken partners en vrijwilligers heeft Nevele in recordtijd dit label behaald en mag het zich vanaf nu Fair Trade Gemeente noemen!