Maatregelen bij droogte en waterschaarste

Wat is de rol van de gouverneur?

Bij lokale droogte en waterschaarste komt het provinciaal droogteoverleg samen onder leiding van de gouverneur. De gouverneur kan op advies van experten beslissen om politiebesluiten uit te vaardigen, zoals:

  • het niet-essentieel gebruik van drinkwater verbieden (bijv. om gazons te sproeien, voertuigen af te spoelen of zwembaden te vullen);
  • maatregelen opleggen om brandgevaar te voorkomen;
  • een verbod opleggen om water uit waterlopen op te pompen;
  • een recreatieverbod afkondigen op bepaalde waterlopen omwille van de aanwezigheid van toxische blauwalgen.

Huidige maatregelen

Opheffing captatieverbod op onbevaarbare waterlopen

In de provincie Oost-Vlaanderen gold sinds 21 mei 2020 een verbod om uit een aantal ecologisch kwetsbare en ecologisch zeer kwetsbare waterlopen water op te pompen. Het captatieverbod werd opgeheven op 14 oktober 2020.

Actuele droogtetoestand

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is droogtecoördinator op Vlaams niveau. Zij volgt nauwgezet de droogtetoestand op.