Definitieve balans onweders: 1 op 3 Oost-Vlaamse gemeenten heeft schade geleden

Bijna 30.000 schadegevallen, meer dan 220 miljoen euro schade
Vandaag is de definitieve balans van de zware onweders op 7, 8 en 9 juni 2014 duidelijk. In Oost-Vlaanderen noteerde de dienst Rampenfonds 29.509 schadegevallen, met een totaal geraamd schadebedrag van 221.687.557,95 euro. De schadegevallen zijn verspreid over 22 van de 65 Oost-Vlaamse gemeenten, dat is een op drie. De federale dienst van de gouverneur heeft van alle 65 Oost-Vlaamse gemeenten een schadebeeld binnen gekregen.

Gouverneur Jan Briers heeft het dossier met de erkenningsaanvraag reeds overgemaakt aan de directie Rampenschade. Daarnaast heeft hij in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet, aangedrongen om het onderzoek naar eventuele erkenning zonder vertraging te laten starten zodat het dossier zo vlug mogelijk op de federale ministerraad kan worden gebracht.

Informatie
Burgers die vragen hebben, kunnen steeds terecht bij de dienst Rampenfonds Oost-Vlaanderen op het nummer 09-267 88 22.