De Vlaamse regering geeft groen licht voor project Klein-Rusland (Zelzate)

De Vlaamse regering keurde vrijdag 26 februari de startbeslissing voor het ‘Verbeteren van de leefbaarheid voor de bewoners van de woonwijk Klein-Rusland (Zelzate)’ goed. Ze doet dit op initiatief van de minister-president Geert Bourgeois, viceminister-president Liesbeth Homans, minister Ben Weyts en minister Joke Schauvliege. Hiermee geeft de Vlaamse regering groen licht aan gouverneur Jan Briers om een oplossing te vinden voor de problematiek van de Zelzaatse woonwijk.

Klein-Rusland
De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Jan Briers, kan nu onderzoeken wat de beste toekomst is voor de wijk. Hij zal dit doen samen met de Vlaamse overheid, de gemeente Zelzate, de sociale huisvestingsmaatschappij én de bewoners. De woonwijk Klein-Rusland heeft te kampen met leefbaarheidsproblemen. Een groot deel van de 220 woningen is in slechte staat. Hoe moet omgegaan worden met erfgoedwaarde van de wijk, is onduidelijk. Ook kan een nieuw perspectief voor de wijk niet los gezien worden van de grote infrastructuren rondom de wijk, waaronder de tunnel onder het kanaal. Maar vooral de blijvende onzekerheid voor de bewoners, vraagt een gecoördineerde aanpak.

Complexe projecten
Sinds 1 maart 2015 is het decreet complexe projecten van kracht. Deze nieuwe aanpak steunt op participatie, openheid en overleg, met drie beslismomenten (startbeslissing, voorkeursbesluit en projectbesluit) en twee openbare onderzoeken (ter voorbereiding van het voorkeurs- en projectbesluit). Deze nieuwe procesaanpak zorgt voor meer duidelijkheid bij burgers en overheid. Het project Klein-Rusland is het eerste project dat via deze methodiek kan worden aangepakt.

Meer info via info@gentsekanaalzone.be