Naam

Voornamen:

Geboortedatum

Geboorteplaats

Diploma

Professioneel:

Detollenaere

Didier, Jean-Marie, Achiel

04/01/1955

Kortrijk

Licentiaat Rechten

– raadgever Vlaams minister voor Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport, Johan Sauwens
– raadgever Vlaams minister voor Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, Paul Van Grembergen
– adjunct-kabinetschef Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering Marino Keuken- arrondissementscommissaris Oost-Vlaanderen
– gouverneur wnd. provincie Oost-Vlaanderen sinds 01/11/2018