Huidige maatregelen:
6 gouden regels

  1. Respecteer de hygiëneregels
  2. Doe je activiteiten liefst buiten
  3. Denk aan kwetsbare mensen
  4. Hou afstand (1,5m)
  5. Beperk je nauwe contacten
  6. Volg de regels voor bijeenkomsten
  • Op www.info-coronavirus.be vind je de meest actuele informatie over de geldende nationale maatregelen.
  • Op de website van jouw gemeente of stad vind je meer informatie over de eventuele extra maatregelen die daar gelden.
  • Op de website www.oost-vlaanderen.be/coronavirus vind je meer informatie over de maatregelen die het provinciebestuur neemt m.b.t. de recreatiedomeinen, de provinciale onderwijsinstellingen enzovoort.

Download de corona-app

Coronalert is een gratis app die helpt om de verspreiding van corona te vertragen. Download de applicatie.

Op www.coronalert.be leest u meer over de werking van de app, hoe de app omgaat met privacy en gegevens, en hoe u de app kunt downloaden en gebruiken.

Informatie voor lokale besturen

De website van de VVSG biedt een overzicht van actuele informatie en richtlijnen. U vindt er ook een gecoördineerde versie van het Ministerieel Besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Lokale besturen kunnen ook steeds contact opnemen met de gouverneur.