Gouverneur en deputatie bezoeken Ajuinenstad

Op vrijdag 30 januari ontvangt het stadsbestuur van Aalst de gouverneur en deputatie voor een werkbezoek in het kader van hun culturele Ronde van Oost-Vlaanderen.

Agenda

Op de agenda staan diverse punten: cultuur en erfgoed (nieuwe bibliotheek en concept BIB/Academie), mobiliteit (LangeAfstandsFietspaden), milieu (klimaatneutraliteit en project Landschap van Erembald tot Kravaalbos) en welzijn (armoedebeleid, drugbeleid en INDRA).

Cultuur

Om 20 uur woont de delegatie het optreden Flamencura van Paco Peña bij in CC De Werf.

Nadien krijgen alle Ajuinen de kans om een praatje te maken met het college van burgemeester en schepenen, maar ook met de gouverneur, gedeputeerden en meegereisde ambtenaren.

Praktisch

Het werkbezoek start om 17 uur stipt in het Belfort aan de Grote Markt. Het persmoment is voorzien om 19.15 uur. Journalisten die aanwezig willen zijn, geven een seintje aan sandra.van.hauwaert@oost-vlaanderen.be

Huldiging Oost-Vlaamse laureaten ‘Onderneming van het jaar 2014’

Woensdag 17 december ontvangt gouverneur Briers de Oost-Vlaamse laureaten van de prestigieuze award ‘Onderneming van het Jaar 2014’ in zijn ambtswoning. Vertegenwoordigers van Katoen Natie, Kinepolis Group, Ontex en Van de Velde krijgen die avond de ‘penning van de gouverneur’ uit handen van gouverneur Jan Briers.

Onderneming van het jaar 2014
Volgens de organisatoren is de Onderneming van het Jaar-award de meest begeerde business-bekroning van ons land, een stelling die de bedrijven zelf ook bijtreden. Gouverneur Jan Briers: “Bijzonder voor onze provincie is dat vier van de vijf finalisten een vestiging in Oost-Vlaanderen hebben. Het is een fijne vaststelling waar alle Oost-Vlamingen terecht fier op mogen zijn. Bovendien is dit een duidelijk signaal dat Oost-Vlaamse bedrijven tot de absolute top behoren. We hebben zulke bedrijven nodig voor de verdere ontwikkeling en groei van onze provincie. Allemaal dragen ze bij aan een economisch sterk Oost-Vlaanderen. Net daarom hebben we deze bedrijven en hun vertegenwoordigers hier bij ons uitgenodigd. Als erkenning van hun buitengewone prestaties overhandigen we hen de ‘penning van de gouverneur’.

Penning van de gouverneur
De ‘penning van de gouverneur’ wordt voor de eerste keer uitgereikt op woensdagavond 17 december 2014. Met de penning wil gouverneur Briers opmerkelijke Oost-Vlamingen of Oost-Vlaamse bedrijven, initiatieven, groeperingen in de kijker zetten en belonen. Gouverneur Jan Briers: “Mensen of organisaties die er op de een of andere manier uitspringen door hun creativiteit, innovatie of buitengewone prestaties, moeten we koesteren, stimuleren én belonen. Dergelijke ‘ambassadeurs’ gelden als voorbeeld. Ze zetten onze provincie mee op de kaart en moedigen ook anderen aan tot uitzonderlijke prestaties.”

Praktisch
Vanaf 18u30

 • Ontvangst

Om 18u50

 • Welkomstwoord gouverneur Jan Briers
 • Toespraak gedeputeerde Geert Versnick, bevoegd voor buitenlandse betrekkingen en Europese projecten, economie en POM, ruimtelijke planning, ICT en eGov en juridische aangelegenheden.
 • Overhandiging penningen aan vertegenwoordigers van Katoen Natie, Ontex, Kinepolis en Van De Velde

De pers is welkom vanaf 18u30.

Nazareth, het laatste werkbezoek van 2014

Morgen brengen de gouverneur en de deputatie een werkbezoek aan Nazareth. Dit is het laatste werkbezoek van 2014.

Agenda
Op de agenda staan volgende punten:

 1. Nazareth is solidair in het afschakelplan
 2. Cameratoezicht in PZ Schelde-Leie
 3. Bovenlokale turninfrastructuur + jeugdontmoetingscentrum
 4. Aanplakking stedenbouwkundige vergunningen
 5. Standpuntbevestiging ontsluiting bedrijvenzone Legen Heirweg Gavere
 6. Regioscreening
 7. Toekomstige samenwerking provincie/gemeente
 8. Bemiddelingsvragen
  • Verkeerscirculatie bedrijvenzone De Prijkels
  • Timing rotonde Makro Eke
  • Ontsluiting Hospicebossen
 9. Oost-Vlaanderen klimaatneutraal
 10. Geluidshinder E17-N60

De delegatie van het werkbezoek woont nadien het kerstconcert ‘La chapelle sauvage’ bij in de OLV-Geboortekerk Nazareth.

Praktisch

Het werkbezoek start om 17 uur in het gemeentehuis. Na afloop is er om 19u15 een persmoment. Journalisten die aanwezig willen zijn, kunnen dat laten weten op persdienst@oost-vlaanderen.be

Full-house voor overleg rond elektriciteitsschaarste

De provincieraadzaal van het Oost-Vlaamse provinciehuis zat gisterenmorgen afgeladen vol voor het burgemeestersoverleg rond de energieschaarste. Alle Oost-Vlaamse gemeenten waren vertegenwoordigd met hun burgemeester en/of ambtenaren noodplanning.

Na een inleiding van de gouverneur kwamen vertegenwoordigers van Elia, Eandis, NV Astrid, FOD Binnenlandse Zaken (crisiscentrum), FOD Economie en FOD Volksgezondheid aan bod.

Meer informatie voor de bevolking is terug te vinden op de portaalsite van de FOD Economie: www.economie.fgov.be. Heel binnenkort lanceren de ministers van economie nog een nieuwe website rond de sensibilisering van energiegebruik. Andere nuttige sites zijn die van Elia (www.elia.be) en het federaal crisiscentrum (www.crisiscentrum.be).

11 julitoespraak ‘Lang zal hij/zij leren’

Op deze Vlaamse feestdag verzorgde provinciegouverneur Jan Briers een toespraak rond educatie. Dit jaar waren onderwijs en educatie immers dé thema’s van de 11 juliviering in het Oost-Vlaams provinciehuis.

Twee actuele gebeurtenissen brachten de gouverneur hiertoe. Ten eerste de vier historische gebeurtenissen die dit jaar worden herdacht: 200 jaar Vrede van Gent, 100 jaar Groote Oorlog, 70 jaar Bevrijding en 50 jaar Migratie. De tweede reden is het spijtige toeval dat een aantal bevlogen ‘mentoren’ ons de afgelopen maanden hebben verlaten: Jan Hoet, Gerard Mortier, Régine Beer, Dany Vandenbossche en Piet Van Eeckhaut.

De gouverneur had het achtereenvolgens over herinneringseducatie, cultuureducatie, kunsteducatie, natuureducatie en duurzame ontwikkeling.

Er was een citaat van Raymonda Van Dijck, de topvrouw van het gemeenschapsonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. En er was de visie van Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs.

Ook professor Marc Boone, decaan van de faculteit Letteren en Wijsbegeerde, werd geprezen om zijn handboek ‘Historici en hun métier’, waarin aandacht gaat naar het kritisch omgaan met de overvloed aan informatie.

Vervolgens kwam ook de Krook ter sprake, dé bibliotheek van de 21ste eeuw.

Gouverneur Jan Briers sloot zijn toespraak af met de huldiging van twee Oost-Vlamingen, voor het behalen van een Vlaamse Cultuurprijs: de heren Stefan Hertmans en René Jacobs. Deze laatste was ook effectief aanwezig in Gent.

De volledige toespraak leest u hier.

 

De Ronde van Vlaanderen: Veiligheid boven alles

De gouverneur benadrukte in zijn welkomstwoord dat evenementen zoals de Ronde van Vlaanderen niet alleen een economische impact hebben, maar ook een sociale en zelfs een culturele. Jan Briers: “De return die een regio krijgt van die Ronde, is enorm. Net daarom willen we blijven investeren in dergelijke ‘evenementen van verdraagzaamheid’. Zo helpen we ook mee om de verzuring uit de maatschappij te halen, door de mensen samen te brengen op allerlei sportwedstrijden, culturele evenementen en festivals.”

Voor de Ronde van Vlaanderen staan dan ook verschillende partners in voor de veiligheid, op en naast het parcours.

Veiligheid en mobiliteit
Zo blijft het parket snelheidsovertredingen op weg naar het parcours sanctioneren. Het parket doet dit trouwens niet alleen voor de Ronde van Vlaanderen. Daarnaast heeft ze oog voor nieuwe problemen die ontstaan door alcoholmisbruik in de feestzones. Geert Merchiers, afdelingsprocureur Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, gaf nog mee dat die controles hun effect niet missen. “Ze zijn er vorig jaar minder overtredingen vastgesteld, ook het aantal zware overtredingen (licht) is gedaald.”

De mensenmassa veilig en tot dichtbij de feestzones brengen, vanaf pendelparkings en via pendelbussen, dat is de zorg en de inbreng van het provinciebestuur. Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor mobiliteit: “Ook in 2014 is ervoor gekozen om het verkeer van de snelwegen naar randparkings te leiden. Van daar vertrekken gratis pendelbussen – 16 in totaal – die ook aan de stations van Oudenaarde en Ronse stoppen, waar de NMBS op lijn 86 extra capaciteit heeft voorzien.”

14 Veiligheidszones
Tijdens de Ronde wordt het aantal veiligheidszones uitgebreid naar 14, met strenge preventieve maatregelen en een vliegverbod.

570 politiemensen, 45 medische hulpverleners, 1.350 seingevers en 250 stewards
Tijdens de wedstrijd zorgen multidisciplinaire commandoposten voor de opvolging van het evenement en de aansturing van de hulpdiensten. 570 politiemensen en 45 medische hulpverleners zijn ingeschakeld.

Wim Van Herreweghe, Flanders Classics: “Ook wij zetten zo’n 2000 mensen in om de Ronde in goede banen te leiden. Maar ondanks alle preventieve maatregelen blijft de veiligheid van De Ronde afhangen van het gedrag van de supporters. We vragen dan ook iedereen om voorzichtig om te springen met vlaggen en om voldoende afstand te houden van de renners. Ten slotte is het ook aangeraden om een BOB te kiezen wanneer men aan het feesten gaat…”

16.000 wielertoeristen
Op zaterdag blijft het evenement voor de wielertoeristen steeds meer buitenlandse gasten aantrekken. Dit jaar zijn maximaal 16.000 deelnemers toegelaten, waarvan bijna de helft buitenlanders.

Christophe Impens van Golazo Sport: “Om het aantal ‘zwartrijders’ te beperken maar vooral voor het comfort en de veiligheid van de deelnemers, is beslist om de Koppenberg en de Oude Kwaremont exclusief voor te behouden voor de ingeschreven wielertoeristen.” Er is ook beslist om de Oude Kwaremont en de Paterberg reeds op vrijdag verkeersvrij te houden. Dit om de veiligheid bij de opbouw van de randevenementen te kunnen garanderen.

Nieuw signaalgeversproject
Om tegemoet te komen aan het alsmaar groeiende probleem om voldoende signaalgevers te vinden, is een project uitgewerkt in opdracht van de interlokale vereniging Ronde van Vlaanderen.

Geert Geenens van de federale diensten van de gouverneur legt uit: “Er is beslist om per gemeente één coördinator aan te duiden die de verschillende signaalgeversverenigingen aanstuurt. Het is de bedoeling om de signaalgevers vooral in de eigen gemeente in te zetten. Dit moet leiden naar een betere en efficiëntere inzet van de signaalgevers, ook dankzij een betere terreinkennis van de betrokkenen. Bovendien krijgen signaalgevers modelcontracten aangeboden waarin prijsafspraken zijn gemaakt. Dit zorgt ervoor dat iedereen op een uniformere wijze wordt vergoed. Verder biedt de lokale politie nieuwkomers een opleiding aan waarop ook actieve signaalgevers, bij wijze van bijscholing, kunnen intekenen. We doen dan ook een warme oproep naar de inwoners uit de Vlaamse Ardennen die wielerevenementen vanop de eerste rij willen volgen als signaalgever. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met hun gemeentebestuur.”

In samenwerking met het Centrum Ronde van Vlaanderen is er een centraal informatiepunt waar iedereen met vragen over de Ronde terecht kan: 0473/652 615.

2014 PC RVV

Gouverneur aanvaardt peterschap van benefietconcerten

In 2009 werd het Fonds Jan Filliers opgericht, één jaar na het plotse overlijden van de meester-brouwer van Graanstokerij Filliers. Met het fonds willen familie en vrienden van Jan Filliers zijn sociaal engagement voortzetten. Het fonds richt zich specifiek tot jongeren tussen 12 en 25 jaar die het slachtoffer werden van een verkeersongeval.

Volgend jaar bestaat het fonds vijf jaar en dat gaat niet onopgemerkt voorbij. In juni 2014 worden opnieuw benefietconcerten georganiseerd waarvan Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers het peterschap heeft aanvaard.

Meer info op www.fondsjanfilliers.be

Officiële opening Bank van de Arbeid

Op vrijdag 6 september onthulden vier prominenten – waaronder gouverneur Jan Briers – het nieuwe naambord aan de gevel van de Bank van de Arbeid. Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Wonen en stedenbeleid, Burgemeester Termont en Tom Balthazar, voorzitter, waren eveneens op de afspraak.

De officiële opening van de Bank van de Arbeid werd voorafgegaan door een academische zitting in het stadhuis van Gent. Tijdens deze zitting nam de gouverneur deel aan een panelgesprek waarbij hij meer aandacht had voor Het Eiland Zwijnaarde, een gebied van +/- 60 ha vlakbij Zwijnaarde dat wordt herontwikkeld als bedrijventerrein voor kennisbedrijvigheid en logistieke activiteiten.

Gouverneur Jan Briers gaat on-line

In  het kader van zijn publieke opdracht om elke inwoner  van Oost-Vlaanderen te informeren, lanceert gouverneur Jan Briers een eigen website, Facebook-pagina en Twitter-account.

Op deze website vind je informatie over de opdrachten en projecten van de gouverneur. Onder het luik Diensten vind je informatie over de dienstverlening aan de inwoners. Je kan ook de toespraken van de gouverneur raadplegen en via het contactformulier kan je vragen stellen aan de gouverneur.

Eerder is al gebleken hoe krachtig sociale media kunnen zijn. Niet alleen maken ze dialoog tussen inwoners en overheden via bijkomende online communicatiekanalen mogelijk, ze zorgen er ook voor dat de informatie nog sneller wordt verspreid.

Gouverneur Jan Briers: “De ramp in Wetteren heeft aangetoond dat het noodzakelijk is om de bevolking naast de bestaande communicatiemiddelen ook via sociale media zoals Facebook en Twitter te informeren. Het belang van sociale media neemt alsmaar toe; in tijden van crisis is hun impact onmogelijk te onderschatten. Het is nu hoog tijd om, naast de website, een eigen Facebook-pagina en Twitter-account te lanceren. Oost-Vlamingen kunnen me nu volgen om te zien waarmee ik bezig ben en ik zal hen ook op regelmatige tijdstippen op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen het Provinciehuis. Anderzijds kunnen ze me ook via die nieuwe media direct contacteren, bijvoorbeeld wanneer ze met prangende vragen zitten of als ze extra informatie wensen door te geven.”