Eerste Parkbosbrug geplaatst over E40

Tijdens de nacht van vrijdag 1 op zaterdag 2 september 2017 werd een van de twee Parkbosbruggen succesvol over de E40 in Zwijnaarde geplaatst. Daarvoor werd ’s nachts een stuk van de E40 volledig afgesloten.

Het geplaatste brugdek bestaat uit een staalstructuur met prefab betonelementen. Het brugdek werd over de E40 geplaatst, tussen de reeds opgebouwde rechte aanloophelling in de Oude Spoorweg enerzijds en de nog op te bouwen spiraalhelling in de Leebeekstraat anderzijds.

Het projectbureau Parkbos, aannemers THV West Construct – Aelterman ‘Parkbosbruggen’ en de Stad Gent maakten een kort filmpje van de plaatsing van het brugdek over de E40. Benieuwd naar dat huzarenstukje? U kan de video hieronder bekijken.

Meer lezen

Uitdaging geslaagd. VAC-ambtenaren plantten meer dan 7000 bomen in het Parkbos

Op maandag 6 februari 2017 trokken meer dan 200 collega’s van het VAC Gent hun laarzen aan om bomen te 20170206 plantactie parkbos AWV (8)planten in het Parkbos. De uitdaging was om
5 000 bomen te planten. Met uiteindelijk 7 775 bomen op de teller werd de opdracht met verve volbracht. Een topdag voor het Parkbos! Gouverneur Briers blikt trots terug: “Een welgemeende dankjewel aan iedereen die onder een stralende zonnetje geholpen heeft! Vele handen maken licht werk, da’s duidelijk!”. Meer lezen

Voorlaatste Ronde-bezoek van 2015 in De Pinte

DePinteMorgen zijn de gouverneur, de Oost-Vlaamse deputatie en een aantal topambtenaren te gast in De Pinte. Ze zijn er voor een werkbezoek in het kader van hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen. Dit werkbezoek is het op een na laatste van 2015. Volgende week trekt de Oost-Vlaamse delegatie nog naar Kruishoutem (op vrijdag 18 december).

 

 

 

Praktisch

Het werkbezoek begint uitzonderlijk om 13u30, in de bibliotheek aan de Baron de Gieylaan in De Pinte. Journalisten die aanwezig wensen te zijn op het persmoment van 15u30, kunnen dat per mail aankondigen naar sandra.van.hauwaert@oost-vlaanderen.be

Een volledig overzicht van de agendapunten is terug te vinden in het persbericht van de provincie. Na het werkbezoek nodigt het college van burgemeester en schepenen iedereen uit om het Vrijwilligersfeest met optreden van Sioen bij te wonen. Dit evenement start om 20 uur in Ontmoetingscentrum Polderbos.

Verslag werkjaar 2014 in Commissie Bestuurszaken van het Vlaams Parlement

In 2013 besliste het Vlaams Parlement om vanaf dan elk jaar de provinciegouverneurs uit te nodigen om verslag uit te brengen over het voorbije werkjaar en hun brugfunctie tussen de federale, Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheden.

Vanmiddag brengt provinciegouverneur Briers, samen met zijn Vlaamse collega-gouverneurs, verslag uit over het werkjaar 2014.

Vlaamse opdrachten en andere noemenswaardigheden

Tijdens die bespreking komen vooral zijn Vlaamse coördinatieopdrachten aan bod. Er is aandacht voor het Vlaams Administratief Centrum in Gent waar in de loop van 2014 in totaal 33 entiteiten en 1.500 Vlaamse ambtenaren naartoe zijn verhuisd. Dit is de grootste concentratie Vlaamse ambtenaren buiten Brussel. Daarnaast blikt de gouverneur terug op de vele coördinatiemomenten. Uiteraard geeft gouverneur Briers ook een stand van zaken in de projecten Parkbos, Gentse Kanaalzone en het project van Erembald tot Kravaalbos.

Naast deze coördinatieopdrachten brengt de gouverneur verslag uit over de  Ronde van Oost-Vlaanderen: maar liefst 24 werkbezoeken werden in 2014 in dit kader afgelegd. Er is aandacht voor de brandweerhervormingde politiezonesde elektriciteitsschaarste en de gevangenisbezoeken. Wat dat laatste betreft, blikt de gouverneur zeker terug op zijn jaarlijkse toespraak voor de provincieraad. Onder de titel ‘binnen de muren’ schonk hij aandacht aan de situatie en het werk van velen ‘achter de muren’: in de 4 gevangenissen en het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Oost-Vlaanderen. Verder zal gouverneur Briers stilstaan bij de structurele onbestuurbaarheid van de gemeente denderleeuw en het decreet daarrond. Zijn grootste bekommernis is echter het integraal waterbeleid in Oost-Vlaanderen: hoe bereiken we een betere waterkwaliteit en hoe ageren we vlugger rond overstromingsgevaar.

Praktisch verloop van de Commissie

Na de presentaties van de vijf provinciegouverneurs volgt een bespreking en gedachtewisseling met de commissieleden. U kunt de bespreking live volgen via de livestream van het Vlaams Parlement. De zitting start om 14u15.

Het integraal jaarverslag van provinciegouverneur Briers is sinds vorige week beschikbaar. U kunt dat hier terugvinden.

Jaarverslag 2014 klaar!

Provinciegouverneur Jan Briers stelt vandaag zijn jaarverslag 2014 voor. In dat jaarverslag is er aandacht voor zowel de provinciale, Vlaamse als federale taken en verantwoordelijkheden.

Gouverneur Briers: “2014 was een fijn maar druk jaar. In het kader van onze ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen hebben we 24 werkbezoeken afgelegd. We doorkruisten het Oost-Vlaamse landschap, van noord naar zuid, van oost naar west. We bezochten grote en kleine gemeenten. Tot mijn groot genoegen, bevestigden de gemeentebesturen keer op keer dat ze graag beroep doen op de expertise van de verschillende administraties. Het doet me plezier dat deze lokale besturen onze federale, Vlaamse én provinciale ambtenaren als volwaardige, gewaardeerde en betrouwbare partners beschouwen.”

Ook in 2014 kwam heel wat internationaal gezelschap over de vloer. Dergelijke bezoeken van ambassadeurs, consuls, economisch vertegenwoordigers en anderen bieden ons de uitgelezen kans om onze mooie provincie op de meest uiteenlopende manieren op de internationale kaart te zetten. Op vlak van grensoverschrijdende samenwerking, vierden we 25 jaar Euregio Scheldemond, en de vele succesvolle realisaties die door de jaren heen tussen de drie provincies zijn opgetekend. Natuurlijk waren er ook heel wat bemiddelings- en coördinatieopdrachten. In het jaarverslag hebben ze allemaal een plekje gekregen.

Tenslotte dankt de gouverneur alle medewerkers die hem het voorbije jaar bij zijn vele taken hebben bijgestaan: “Ik dank de vele federale, Vlaamse én provinciale medewerkers die samen met mij bruggen hebben gebouwd in 2014. Bruggen tussen overheden, bruggen tussen bedrijven, bruggen tussen mensen.”

Het integrale jaarverslag van 2014 kunt u hier lezen.

VW2A9152

Parkbos officieel geopend

Onder ruime belangstelling opende gisteren het portaal en de boskern Grand Noble in het Parkbos. Dit is het eerste deel van het Parkbos dat een definitieve inrichting krijgt. Het gaat om het volledige gebied tussen de Kortrijksesteenweg, de Klossestraat/Hemelrijkstraat, de spoorweg Gent-De Pinte, de Baron de Gieylaan en de Rosdamstraat. Het Agentschap voor Natuur en Bos verwierf de gronden en richtte ze ook in.

Voor elke bezoeker wat wils

Het portaal Grand Noble is het eerste toegankelijke, van in totaal vier toegangspoorten van het Parkbos. Er zijn onthaalfaciliteiten, verschillende banken en picknicktafels en een kleine parking.

Jan Briers: “Het portaal is een ideale speelplek voor kinderen. Zij mogen in de hele zone spelen, ook buiten de paden. Zeer aantrekkelijk is de centrale zandvallei. Ook allerlei insecten zullen er hun gading vinden. Vooraan het portaal is een bijenzone aangelegd. Hier zal een imker bijenkasten plaatsen en wordt een educatieve bijenzone ingericht. Nabij het Duiverstraatje is een hondenlosloopzone aangelegd. En in het bosje richting boskern Grand Noble kunnen kinderen verdwalen langs de indianenpaadjes en spelen op de natuurlijke spelprikkels. Ook ruiters komen aan hun trekken. Rond het kasteel Grand Noble is een volledig nieuwe ruiterroute ingericht. In het portaal en langs de dreef Grand Noble zijn trouwens aanbindplaatsen voor ruiters voorzien. De opening van het Parkbos is een belangrijke dag voor onze mooie provincie Oost-Vlaanderen die nu nog groener is geworden!”

“Grand” opening

Het portaal Grand Noble en de boskern Grand Noble zijn gisteren plechtig geopend met toespraken van burgemeester Daniël Termont, gouverneur Jan Briers, gedeputeerde Jozef Dauwe en Vlaams minister Joke Schauvliege. Daarna brandmerkten ze een infoluifel met het Parkboslogo. Het grote publiek ontdekte dit nieuwe deel van de groenpool Parkbos tijdens een boeiend namiddagprogramma.

 

Opening Parkbos

Op zondag 28 september opent het Parkbos officieel voor het grote publiek. Gouverneur Jan Briers, die coördinator is van het Parkbosproject, nodigt iedereen van harte uit op de officiële opening van het eerste gerealiseerde gedeelte van het Parkbos: het portaal Grand Noble, de boskern Grand Noble en de Vallei van de Rosdambeek.

Met dit eerste ingerichte gebied van de groenpool Parkbos is een grote stap gezet om tegen 2018-2020 tot een multifunctioneel groengebied aan de zuidrand van Gent te komen. Het gebied is ingericht met verschillende wandel-, fiets- en ruiterpaden. Er zijn informatiepanelen en picknickbanken. Er is een kleine parking, een hondenlosloopzone en voor de kinderen zijn er enkele spelprikkels. Tenslotte is er een gevarieerde groenaanleg met bos, hooilanden en een centrale zandvallei.

Iedereen is dus welkom van 14 tot en met 18 uur om er een eerste keer van het Parkbos te proeven. Portaal Grand Noble is gelegen langs de Kortrijksesteenweg in Sint-Denijs-Westrem. Ter hoogte van de Aldi/Brantano is een nieuwe parkeerplaats aangelegd.

Journalisten die aanwezig wensen te zijn op het persmoment zijn welkom vanaf 13u30. Specifiek voor de media ontvangen we graag een bevestiging van aanwezigheid via sandra.van.hauwaert@oost-vlaanderen.be.

Fietsbruggen naar het Parkbos

Gisteren hebben gouverneur Jan Briers en schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw de maquette van de twee fietsbruggen naar het Parkbos in het Gentse stadhuis officieel voorgesteld. De twee bruggen komen respectievelijk over de E40 en over de Ringvaart/R4, om vlot van en naar het Parkbos te geraken. Ze maken deel uit van een groter project om de oude spoorwegverbinding tussen De Pinte en Gent in te richten als fietsas. De fietsbruggen zijn een ontwerp van Bureau d’Etudes Greisch uit Luik. De totale kostprijs wordt geraamd op 4,2 miljoen euro en de bouw ervan is voorzien in de periode 2015-2016.

Gouverneur Jan Briers, voorzitter van de stuurgroep, legt uit: “Het Parkbos wordt een van de vier groenpolen rond Gent. De groenpool is 1200 hectare groot en wordt tegen 2020 ontwikkeld in het gebied tussen Sint-Denijs-Westrem, Zwijnaarde, De Pinte en Sint-Martens-Latem. Er komt onder andere 300 hectare bos bij, er worden wandel- en fietspaden ingericht en het landschap wordt opgewaardeerd met dreven, trage wegen. Centraal doorheen het projectgebied loopt de Oude Spoorwegverbinding, een spoorlijn die vroeger tussen De Pinte en Gent Zuid liep. Deze verbinding is in onbruik geraakt maar wordt nu ingericht als trage fiets- en wandelas. Het wordt dé manier om het Parkbos per fiets te bereiken. En met de fietsbruggen krijgt Gent er ook twee architecturale bakens erbij.”

Uitgekiend ontwerp
Marijn Laethem, ingenieur bij het Bureau d’Etudes Greisch, licht toe: “De hoofdbruggen zijn allebei portiekbruggen, opgebouwd uit een slanke staal-betonconstructie. De brug over de Ringvaart-R4 wordt gekenmerkt door een S-vormig tracé en steunbenen met een karakteristieke V-vorm. De brug over de E40 heeft ook dit terugkerende V-vormige motief in de pijlerstructuur. Dit creëert eenheid en uniformiteit binnen het globale ontwerp. Bovendien wordt ook de omgeving van de bruglandingen kwaliteitsvol heringericht.

Start openbaar onderzoek stedenbouwkundige aanvraag en onthulling maquette fietsbruggen
De Stad Gent kreeg de coördinatie van dit project toegewezen. Schepen Watteeuw: “De realisatie van dit project is belangrijk voor de Stad Gent dat zich als fietsstad wil profileren. De fietsbruggen en de oude spoorwegverbinding zijn onderdeel van een netwerk van fietspaden, van belang voor zowel de functionele fietsers als de recreatieve fietsers. Woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer van het zuiden van Gent richting de verschillende bedrijventerreinen, kantoorcomplexen, scholenclusters ten zuiden van Gent Sint-Pieters kan dan op een veilige manier per fiets. Recent heeft de Stad Gent een stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor de aanleg van de fietsbruggen, de derde fase van de herinrichting van de oude spoorwegverbinding (tussen Rijvisschestraat en E40) en de omgevingsaanleg bij de bruglandingen. Het openbaar onderzoek zal begin september van start gaan en loopt 30 dagen. Tijdens die periode is het mogelijk om het aanvraagdossier op diverse locaties in te kijken en opmerkingen in te dienen. De maquettes geven meteen een indruk van dit mooie project.

 

 

Voorstelling definitief ontwerp parkbosbruggen

Op dinsdag 26 augustus worden de twee fietsbruggen naar het Parkbos officieel voorgesteld in het Gentse stadhuis.

Het Parkbos wordt een van de vier groenpolen rond Gent. Om het Parkbos, een gebied van niet minder dan 1.200 hectare goed, te ontsluiten voor fietsers en wandelaars komen er twee nieuwe fietsbruggen: een over de Ringvaart/R4 en een tweede over de E40.

In 2009 is met de verschillende projectpartners (Agentschap Wegen en Verkeer, Waterwegen en Zeekanaal nv, Provincie Oost-Vlaanderen, Stad Gent, gemeente Sint-Martens-Latem, gemeente De Pinte) afgesproken om via een Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester een ontwerper te zoeken. Bureau d’Etudes Greisch uit Luik kreeg daarop de opdracht toegewezen.

Het ontwerp van de twee fietsbruggen is nu klaar om te worden voorgesteld. Een maquette zal de mooie fietsbruggen onthullen. Binnenkort start ook het openbaar onderzoek in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag.

De gouverneur die coördinator is van het Parkbosproject, heeft alvast de pers uitgenodigd op deze officiële voorstelling. Wie aanwezig wenst te zijn, kan een seintje geven aan Sandra Van Hauwaert via sandra.van.hauwaert@oost-vlaanderen.be of via 0497 251816. De persconferentie start om 17u30 stipt.

Goedkeuring voor ruilverkavelingsproject Schelde-Leie

Op woensdag 21 mei stelde Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege het goedgekeurde ruilverkavelingsplan Schelde-Leie voor. De gronddruk in de regio wordt verhoogd door de uitbouw van het Parkbos Gent, de realisatie van het stadsbos Deinze en de uitbreiding van de Hospicebossen in Nazareth. De ruilverkaveling Schelde-Leie met een oppervlakte van 2.690 hectare biedt in die context een passende oplossing voor delen van het grondgebied van Gent, Deinze, Nazareth, De Pinte en Sint-Martens-Latem.

Vlaams minister Joke Schauvliege: “Deze ruilverkaveling kent een lange voorgeschiedenis. Er werd in nauw overleg met alle betrokken partners, hard aan gewerkt. Men kan nu starten met uitgebreidere detailplannen die op het terrein zullen uitgevoerd worden. Het was belangrijk om huiskavels volledig te vrijwaren bij de aanleg van nieuwe beplantingen of trage wegen ter compensatie van een aantal overheidsprojecten zoals het Parkbos en de Hospicebossen.” De ruilverkaveling is een multifunctioneel instrument dat landbouwpercelen en -wegen wil verbeteren, diverse veilige fiets-en wandelpaden aanlegt en het landschap en de natuurwaarden versterkt, met respect voor het landbouwgebruik.

De Vlaamse overheid voorziet met de goedkeuring van het ruilverkavelingsplan Schelde-Leie samen met de provincie Oost-Vlaanderen en de betrokken gemeente- en stadsbesturen een aanzienlijke investering in de landelijke gebieden van deze regio. De totale kostprijs van het ruilverkavelingsproject wordt geraamd op 11,8 miljoen euro. Daarvan draagt het Vlaamse Gewest 9,3 miljoen euro bij en de provincie Oost-Vlaanderen en de lokale besturen twee miljoen euro.

Een ruilverkavelingsproject kent altijd twee belangrijke fases: de onderzoeksfase of de fase van ‘onderzoek naar het nut’, en de uitvoering. Nu de ruilverkaveling nuttig is verklaard, kan de onderzoeksfase starten met de oprichting van een comité dat verantwoordelijk is voor de verdere uitwerking van het ruilverkavelingsplan. Het comité wordt bijgestaan door een adviescommissie met vertegenwoordigers van eigenaars en gebruikers, gemeentebesturen en andere lokale bevoegden. Begin 2015 kan een volgend openbaar onderzoek verwacht worden over de inbreng van de percelen van alle eigenaars en gebruikers. In 2016 kunnen de eerste werken aanvangen. Die betreffen de aanleg van wegen, fietspaden, wandelpaden enzovoort. Als alles volgens plan verloopt, zal de ruiverkaveling in 2019 volledig zijn afgerond.

Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege: “Ik ben ervan overtuigd dat de ruilverkaveling Schelde-Leie het platteland een stuk leefbaarder zal maken. Dit moet een streek worden waar landbouwers goed kunnen boeren en waar burgers veilig en in een aangenaam landschap kunnen fietsen en wandelen. Ook de natuur, de biodiversiteit en de waterbeheersing moeten erop vooruitgaan. Een keer de werken achter de rug moet Oost-Vlaanderen er weer een pak aantrekkelijker uitzien, voor de eigen inwoners en zijn bezoekers.”

Klik hier voor de detailplannen.

Joke Schauvliege Joke Schauvliege2