Incident gebouw Telenet

Nooddiensten blijven steeds bereikbaar via het mobiele netwerk

In de nacht van 31 maart op 1 april 2021 vond er een incident plaats in een gebouw van Telenet in Roeselare. Tot nu toe heeft dit geen gevolgen gehad voor de dienstverlening  (internet, tv, vaste en mobiele telefonie) van Telenet/Base.

Op dit momenten worden de nodige herstellingswerken uitgevoerd door de operator, een verstoring van het netwerk in West- en Oost-Vlaanderen is dan ook niet volledig uit te sluiten.

Uit voorzorg vond er onder leiding van het Nationaal Crisiscentrum een co√∂rdinatievergadering plaats. Samen met verschillende overheidspartners (o.a de gouverneurs van Oost- en West-Vlaanderen, AD Civiele veiligheid) werd er naar aanleiding van het incident in Roeselare een risico-analyse opgemaakt. Er werd nagegaan welke kritieke infrastructuren (bv. hulpdiensten, ziekenhuizen, …) problemen zouden kunnen ondervinden bij een mogelijke uitval van het Telenet-netwerk.

Belangrijk: in het geval er zich toch tijdelijk een onderbreking zou voordoen op de vaste lijn, wil Telenet benadrukken dat de nooddiensten steeds bereikbaar blijven via het mobiele netwerk.