Jaarverslag 2014 klaar!

Provinciegouverneur Jan Briers stelt vandaag zijn jaarverslag 2014 voor. In dat jaarverslag is er aandacht voor zowel de provinciale, Vlaamse als federale taken en verantwoordelijkheden.

Gouverneur Briers: “2014 was een fijn maar druk jaar. In het kader van onze ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen hebben we 24 werkbezoeken afgelegd. We doorkruisten het Oost-Vlaamse landschap, van noord naar zuid, van oost naar west. We bezochten grote en kleine gemeenten. Tot mijn groot genoegen, bevestigden de gemeentebesturen keer op keer dat ze graag beroep doen op de expertise van de verschillende administraties. Het doet me plezier dat deze lokale besturen onze federale, Vlaamse én provinciale ambtenaren als volwaardige, gewaardeerde en betrouwbare partners beschouwen.”

Ook in 2014 kwam heel wat internationaal gezelschap over de vloer. Dergelijke bezoeken van ambassadeurs, consuls, economisch vertegenwoordigers en anderen bieden ons de uitgelezen kans om onze mooie provincie op de meest uiteenlopende manieren op de internationale kaart te zetten. Op vlak van grensoverschrijdende samenwerking, vierden we 25 jaar Euregio Scheldemond, en de vele succesvolle realisaties die door de jaren heen tussen de drie provincies zijn opgetekend. Natuurlijk waren er ook heel wat bemiddelings- en coördinatieopdrachten. In het jaarverslag hebben ze allemaal een plekje gekregen.

Tenslotte dankt de gouverneur alle medewerkers die hem het voorbije jaar bij zijn vele taken hebben bijgestaan: “Ik dank de vele federale, Vlaamse én provinciale medewerkers die samen met mij bruggen hebben gebouwd in 2014. Bruggen tussen overheden, bruggen tussen bedrijven, bruggen tussen mensen.”

Het integrale jaarverslag van 2014 kunt u hier lezen.

VW2A9152

Jaarverslag 2013 beschikbaar 

Na een jaar gouverneurschap heeft Jan Briers zijn allereerste jaarverslag klaar. In dat jaarverslag is er aandacht voor de vele provinciale, Vlaamse én federale taken en verantwoordelijkheden van de gouverneur.

Jan Briers: “Mijn ervaringen tijdens dit eerste jaar hebben me ernstig doen nadenken over de positie en de rol van de gouverneur in het ganse overheidssysteem, vandaag en morgen. Het is me ondertussen duidelijk dat mijn uitgangspunt van de eerste dag overeind blijft: een gouverneur is een bruggenbouwer, anders is hij geen goed gouverneur. Hij bouwt die bruggen niet alleen tussen de verschillende bestuursniveaus. Ook met de administraties zijn hechtere samenwerkingsverbanden nodig. Er is ook de brug tussen de overheden aan de ene kant en aan de andere kant de actiegroepen, brandweer- en politiekorpsen, onderwijsinstellingen, cultuur, milieu, armenorganisaties, ambassadeurs, binnen- en buitenlandse ondernemers. Ook die brug onderhoud ik graag. Maar vanzelfsprekend: mijn hoofdopdracht is duidelijk. Ik ben regeringscommissaris van zowel de federale als de Vlaamse overheid en voorzitter van de deputatie van onze provincie.

De gouverneur dankt de vele enthousiaste medewerkers van de verschillende administraties die hem in dat eerste werkjaar wegwijs hebben gemaakt.

Het Jaarverslag 2013 vindt u hier.

Blijde Intrede in de provincie Oost-Vlaanderen in teken van de creativiteit

Op woensdag 16 oktober brachten koning Filip en koningin Mathilde een bezoek aan Gent voor hun Blijde Intrede in de provincie Oost-Vlaanderen. Het bezoek kaderde volledig in het thema van de creativiteit.


Om 11 uur verwelkomden gouverneur Jan Briers, de Oost-Vlaamse deputatie en burgemeester Daniel Termont het vorstenpaar op het Provinciehuis. Daar ontmoetten ze heel wat politieke vertegenwoordigers zoals de Oost-Vlaamse burgemeesters, provinciaal, Vlaams en federaal verkozenen.
 Dan trok het gezelschap naar de Sint-Baafskathedraal voor een uiteenzetting over de restauratie van de kathedraal en het Lam Gods. Van daar ging het in stoet naar de stadshal waar een muzikaal en bont gezelschap hen opwachtte. Voor de gelegenheid was zelfs de open haard in één van de pijlers aangestoken.

De politie telde maar liefst 6000 aanwezigen, groot en klein. Het vorstenpaar nam dan ook ruim de tijd om zoveel mogelijk mensen langs het parcours persoonlijk te begroeten.Na het bezoek aan de stadshal keerde de volledige delegatie terug naar het Provinciehuis voor een afsluitende werklunch met acht creatieve Oost-Vlamingen. Mee aan tafel: Gudrun Cottenier van de bloemschikschool De Groene Verbeelding, Leen Van den Neste van de VDK, kunstenares Berlinde De Bruycker, lingerieontwerpster Murielle Scherre van La Fille d’O, Serge Platel van het Festival van Vlaanderen, Dimitri Barbe van communicatiebureau Brand Senses, Peter Bouckaert van de Vlaamse Film Producenten Bond en internetspecialist Peter Hinssen.

Foto’s: Provincie Oost-Vlaanderen – Kenneth Vanmaele
Foto creatieve acht: Het Nieuwsblad

Koning Albert bezoekt het Vlaams Instituut voor Biotechnologie

Woensdag 12 juni bezocht Koning Albert het Vlaams Instituut voor Biotechnologie in Zwijnaarde. Samen met onder meer Vlaams minister Ingrid Lieten, gouverneur Jan Briers en burgemeester Daniël Termont kreeg de Koning een toelichting over de nieuwe microscopiefaciliteit “Bio Imaging Core” en een robot aan de nieuwe plantenserre.

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie verricht baanbrekend onderzoek naar de basis van het leven, gezondheid en ziekte. De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek worden toegepast in geneeskunde, landbouw en industrie.