Feest! Bewoners wandelen groene buffer rond Doornzele & Rieme in

20160703 KG DoornzeleZondag 3 juli 2016 was een hoogdag voor de bewoners van de woonkernen van Doornzele en Rieme. Dankzij de partners van Project Gentse Kanaalzone en de Vlaamse Landmaatschappij zijn er twee nieuwe koppelingsgebieden: Doornzele- Noord en Rieme-Zuid. Deze vormen een groene buffer tussen het industriegebied rond het Kluizendok en de woonkernen van Doornzele en Rieme. Op zondag konden bewoners – samen met alle partners – het gebied inwandelen. Meer lezen

Project Gentse Kanaalzone wint internationale prijs in Rotterdam

PERSBERICHT

Gouverneur van Oost-Vlaanderen Jan Briers, stad Gent en Havenbedrijf Gent

Rotterdam, donderdag 22 oktober 2015

Project Gentse Kanaalzone ontvangt internationale prijs voor verzoening ontwikkeling van Gentse haven met leefbare dorpen en wijken

Het Project Gentse Kanaalzone behaalt de eerste plaats in Rotterdam bij de uitreiking van de internationale prijs ‘ISOCARP award for excellence 2015’. Deze prijs spreekt zich uit over de wijze waarop de ontwikkeling van de Gentse haven wordt verzoend met leefbare dorpen en wijken rondom het havengebied.

Project Gentse Kanaalzone mocht vandaag, donderdag 22 oktober, in Rotterdam de prijs ‘ISOCARP award for excellence 2015’ in ontvangst nemen. ISOCARP is de internationale organisatie van ruimtelijk planners. Elk jaar reikt deze organisatie op haar congres een prijs uit aan een voorbeeldproject. Aangezien ISOCARP dit jaar 50 jaar bestaat, heeft de prijs een speciale betekenis. Andere genomineerden waren een planningsproject rond de Yantze rivier en het project eco-district Beijing.

Project Gentse Kanaalzone: ruim 20 jaar werken aan afstemmen havenontwikkeling en omgeving

Project Gentse Kanaalzone is een samenwerkingsverband tussen de stad Gent, de gemeenten Evergem en Zelzate, de provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Overheid en het Havenbedrijf Gent. Al sinds 1993 werken deze instanties samen met de bewoners, bedrijven en het middenveld (landbouworganisaties, natuurverenigingen, vakbonden, bedrijvenverenigingen,…) om van de Gentse kanaalzone een plek te maken waar de verdere ontwikkeling van de Gentse haven en de leefbaarheid van de omliggende kanaaldorpen en -wijken op elkaar worden afgestemd. Dit gebeurt onder het voorzitterschap van de Oost-Vlaamse gouverneur Jan Briers. Zijn eerste reactie:

“We zijn zeer opgetogen met deze prestigieuze internationale prijs. Het Project Gentse Kanaalzone is een gemeenschappelijk project. Bedrijven, gemeenten, werknemers en inwoners mogen hier samen fier op zijn. De Gentse haven wordt steeds dynamischer, mooier, rijker en leefbaarder en dat illustreert ook de prijs die het project vandaag mocht ontvangen.”

In de haven van Gent stellen meer dan 300 bedrijven direct en indirect 61.000 mensen te werk. In de dorpen en wijken rondom de haven wonen ongeveer 40.000 mensen.

Al meer dan 20 jaar lang wordt in de Gentse kanaalzone aan de afstemming van het beleid rond economie, ruimtelijke ordening en milieu. Door dit doordachte beleid is voor er voor bedrijven en bewoners duidelijkheid rond ruimte voor wonen en werken. Meer dan 80 projecten Een aantal voorbeelden van deze samenwerking zijn de 16 koppelingsgebieden (als aangename recreatiezones ingerichte buffers tussen de dorpen en de haventerreinen), de ombouw van de havenring R4 en het aansturen van het doorgaand vrachtverkeer met onder andere digitale vrachtwagensluizen in de dorpskernen van Rieme en Zelzate.

Meer info?
www.gentsekanaalzone.be
info@gentsekanaalzone.be

 

 

Jaarverslag 2014 klaar!

Provinciegouverneur Jan Briers stelt vandaag zijn jaarverslag 2014 voor. In dat jaarverslag is er aandacht voor zowel de provinciale, Vlaamse als federale taken en verantwoordelijkheden.

Gouverneur Briers: “2014 was een fijn maar druk jaar. In het kader van onze ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen hebben we 24 werkbezoeken afgelegd. We doorkruisten het Oost-Vlaamse landschap, van noord naar zuid, van oost naar west. We bezochten grote en kleine gemeenten. Tot mijn groot genoegen, bevestigden de gemeentebesturen keer op keer dat ze graag beroep doen op de expertise van de verschillende administraties. Het doet me plezier dat deze lokale besturen onze federale, Vlaamse én provinciale ambtenaren als volwaardige, gewaardeerde en betrouwbare partners beschouwen.”

Ook in 2014 kwam heel wat internationaal gezelschap over de vloer. Dergelijke bezoeken van ambassadeurs, consuls, economisch vertegenwoordigers en anderen bieden ons de uitgelezen kans om onze mooie provincie op de meest uiteenlopende manieren op de internationale kaart te zetten. Op vlak van grensoverschrijdende samenwerking, vierden we 25 jaar Euregio Scheldemond, en de vele succesvolle realisaties die door de jaren heen tussen de drie provincies zijn opgetekend. Natuurlijk waren er ook heel wat bemiddelings- en coördinatieopdrachten. In het jaarverslag hebben ze allemaal een plekje gekregen.

Tenslotte dankt de gouverneur alle medewerkers die hem het voorbije jaar bij zijn vele taken hebben bijgestaan: “Ik dank de vele federale, Vlaamse én provinciale medewerkers die samen met mij bruggen hebben gebouwd in 2014. Bruggen tussen overheden, bruggen tussen bedrijven, bruggen tussen mensen.”

Het integrale jaarverslag van 2014 kunt u hier lezen.

VW2A9152

Onderneming van het Jaar 2014 kleurt Oost-Vlaams

De logistieke groep Katoen Natie – met vestigingen in de Haven van Gent en de Waaslandhaven – is gisterenavond uitgeroepen tot Onderneming van het Jaar 2014. Deze prestigieuze award is een organisatie van EY, in samenwerking met De Tijd/L’Echo en BNP Paribas Fortis. De verkiezing is dit jaar aan zijn twintigste editie toe.

Volgens de organisatoren is de Onderneming van het Jaar-award de meest begeerde business-bekroning van ons land: ‘Een titel die enkel is weggelegd voor het kruim van de Belgische ondernemingen die zich onderscheiden op het vlak van ondernemerschap, innovatie, strategie, doorzettingsvermogen, internationalisatie en verantwoord bestuur.

De finalisten van deze jubileumeditie waren Katoen Natie, Kinepolis, Ontex, Van de Velde en Vyncke. Bijzonder voor onze provincie is dat vier van de vijf finalisten een vestiging in Oost-Vlaanderen hebben. Gouverneur Briers: ‘Het is een fijne vaststelling waar alle Oost-Vlamingen terecht fier op mogen zijn. Dé sleutel tot het succes is evident: het samenbrengen van ondernemers in een regio die barst van cultuur. Al die succesvolle ondernemers belichamen onze economie, gebaseerd op kennis en cultuur, wat uiteraard leidt tot creatie en innovatie.’

Meer specifiek over de winnaar Katoen Natie zegt Briers: ‘Andermaal blijkt dat onze provincie vele troeven heeft. Ze zitten perfect vervat in de slogan ‘Waar Kennis Werkt’. Kennis en technologie staan er centraal. Oost-Vlaanderen is trouwens de enige Belgische provincie met twee havens: de Haven van Gent en de Waaslandhaven. Beiden geven onze provincie een sterke troef op het vlak van maritiem gebonden industrie en logistiek. Katoen Natie is veel meer dan een puur logistieke speler. Ze ‘verrijken’ de goederen van hun klanten met een hele reeks processen en bewerkingen. Het is dan ook geen al te grote verrassing dat net die onderneming dit jaar als grote winnaar uit de bus is gekomen.

De gouverneur feliciteert andermaal alle genomineerden voor ‘Onderneming van het Jaar 2014’. Hij nodigt de finalisten met een Oost-Vlaamse toets graag uit voor een toekomstgericht gesprek dat de Oost-Vlaamse economie nog een sterkere boost moet geven.

Onderneming vh Jaar

Digitale vrachtwagensluis voor meer verkeersleefbaarheid in Zelzate

Vandaag is de nieuwe digitale vrachtwagensluis, op de R4 Kanaalstraat tussen Zelzatebrug en de R4 Tractaatweg, in gebruik genomen. Meteen is ook de start van een aantal handhavingsacties aangekondigd.

Om de verkeersleefbaarheid in Zelzate – en dus ook voor iedereen die woont en/of werkt in de Gentse Kanaalzone – te verhogen, is op een belangrijke verbindingsweg tussen het Oost-Vlaamse Zelzate en het Nederlandse Sas van Gent een hoogtebeperking van 3 meter ingesteld. De digitale vrachtwagensluis moet ervoor zorgen dat de hoogtebeperking effectief wordt gehandhaafd. Dit zal gebeuren aan de hand van ANPR (Automatic Number Plate Recognition)-camera’s die een eventuele overtreding op basis van de hoogte van het voertuig en de doorrijdtijd zullen registeren.

De maatregel is genomen naar aanleiding van een grensoverschrijdend verkeersonderzoek in het kader van het Interreg-project “Grenzeloze Kanaalzone”. Bedoeling van het onderzoek was om de verkeersoverlast die veroorzaakt wordt door doorgaand vrachtverkeer in Zelzate en Sas van Gent in beeld te brengen. Uit dat onderzoek blijkt inderdaad dat veel vrachtverkeer door de woonkernen van Zelzate en Sas van Gent rijdt.

De hoogtebeperking gaat gepaard met het plaatsen van aangepaste bewegwijzering en verkeersborden in en rond Zelzate. De lokale politiezone ‘Regio Puyenbroeck’ heeft alvast in overleg met het Parket van het gerechtelijk arrondissement Gent een actieplan opgesteld om de verkeersmaatregelen te handhaven. Daarnaast is ook contact opgenomen met de GPS-operatoren om de nieuwe maatregel in hun databank op te nemen.

Het uitwerken van een goede communicatie naar zowel de bewoners als de bedrijven is belangrijk. Via nieuwsbrieven, de websites van het Project Grenzeloze Kanaalzone en van het Project Gentse Kanaalzone én via de verspreiding van de nieuwe folder ‘Wegwijs in de Haven van Gent’ aan alle bedrijven in de Grenzeloze Kanaalzone, worden de nieuwe maatregel en de bijhorende handhavingsacties kenbaar gemaakt.

Gouverneur Briers: “Het kanaal van Gent naar Terneuzen is een belangrijk economisch gebied voor deze grensoverschrijdende regio. In en rond de havengebieden van Gent en Terneuzen werken circa 100.000 mensen. Aan beide zijden van de grens werken we hard om de haven verder te ontwikkelen met aandacht voor het verbeteren van de leefkwaliteit van de dorpen, de natuur en de landbouw. Dat is een enorme uitdaging! Maar dankzij de inzet en de samenwerking van overheden, bedrijven én bewoners boeken we mooie resultaten. De nieuwe maatregel die nu is aangekondigd, moet de verkeersleefbaarheid voor alle inwoners in Zelzate maar ook voor iedereen die woont en werkt in de Kanaalzone verbeteren. Want daar gaat het om. Dat is en blijft de belangrijkste opzet van onze grensoverschrijdende samenwerkingsstructuur.”

Officiële ingebruikname digitale vrachtwagensluis Zelzate

In aanwezigheid van Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers, gedeputeerde Geert Versnick en burgemeester Frank Bruggeman wordt op maandag 18 augustus 2014 een digitale vrachtwagensluis in Zelzate officieel in gebruik genomen. Ook de opstart van de handhavingsacties worden er aangekondigd. De vrachtwagensluis zal het doorgaand vrachtverkeer sturen, met een verhoogde verkeersleefbaarheid in Zelzate en Sas van Gent als gevolg.

De digitale vrachtwagensluis en bijbehorende handhavingsacties maken deel uit van een groter pakket van maatregelen. Die zijn het resultaat van het grensoverschrijdend verkeersonderzoek dat in het kader van het Interreg-project Grenzeloze Kanaalzone plaatsvond. Bedoeling van het onderzoek was om de verkeersoverlast, veroorzaakt door doorgaand vrachtverkeer in Zelzate en Sas van Gent, in beeld te brengen.

Praktisch: alle uitgevoerde maatregelen worden toegelicht op maandag 18 augustus 2014 om 11 uur. Journalisten zijn van harte welkom om deze toelichting en de ingebruikname van de vrachtwagensluis bij te wonen. Het infomoment vindt plaats in de gemeenteraadszaal van het gemeentehuis van Zelzate (Grote Markt 1 in Zelzate).

Jaarverslag 2013 beschikbaar 

Na een jaar gouverneurschap heeft Jan Briers zijn allereerste jaarverslag klaar. In dat jaarverslag is er aandacht voor de vele provinciale, Vlaamse én federale taken en verantwoordelijkheden van de gouverneur.

Jan Briers: “Mijn ervaringen tijdens dit eerste jaar hebben me ernstig doen nadenken over de positie en de rol van de gouverneur in het ganse overheidssysteem, vandaag en morgen. Het is me ondertussen duidelijk dat mijn uitgangspunt van de eerste dag overeind blijft: een gouverneur is een bruggenbouwer, anders is hij geen goed gouverneur. Hij bouwt die bruggen niet alleen tussen de verschillende bestuursniveaus. Ook met de administraties zijn hechtere samenwerkingsverbanden nodig. Er is ook de brug tussen de overheden aan de ene kant en aan de andere kant de actiegroepen, brandweer- en politiekorpsen, onderwijsinstellingen, cultuur, milieu, armenorganisaties, ambassadeurs, binnen- en buitenlandse ondernemers. Ook die brug onderhoud ik graag. Maar vanzelfsprekend: mijn hoofdopdracht is duidelijk. Ik ben regeringscommissaris van zowel de federale als de Vlaamse overheid en voorzitter van de deputatie van onze provincie.

De gouverneur dankt de vele enthousiaste medewerkers van de verschillende administraties die hem in dat eerste werkjaar wegwijs hebben gemaakt.

Het Jaarverslag 2013 vindt u hier.

Grenzeloos samenwerken in de kanaalzone vandaag en morgen

“Hoe in de toekomst verder grensoverschrijdend samenwerken in de kanaalzone Gent-Terneuzen” was de insteek van de slotconferentie voor het project Grenzeloze Kanaalzone dat plaatsvond op 28 maart 2014 in het Bio Base Europe Training Center in Terneuzen.

Gouverneur Jan Briers en Commissaris van de Koning in de provincie Zeeland, Han Polman, hadden de eer om de conferentie af te sluiten. Beiden pleitten voor meer en verdere samenwerking.

_FLC2118

 

 

 

 

 

(foto: Felice Buonadonna)

 

Met het project Grenzeloze Kanaalzone willen Vlaanderen en Zeeland samen de kwaliteiten in de kanaalzone behouden en de regio laten ontwikkelen naar een bloeiende en dynamische streek waar wonen en werken perfect te combineren is.

Tijdens de conferentie blikten gedeputeerden Geert Versnick (Oost-Vlaanderen) en Ben De Reu (Zeeland), beide bevoegd voor grensoverschrijdende samenwerking, terug op alle vormen van samenwerking die nu al gebeuren.

Sprekende voorbeelden van samenwerking zijn de nieuwe zeesluis in Terneuzen, de Seine-Scheldeverbinding, de afstemming rond de wegeniswerken aan beide zijden van de grens, de jaarlijkse grensoverschrijdende jobbeurs, het Bio Base-project met een proeffabriek in Gent en een Bio Base Europe Training Center in Terneuzen waar de conferentie ook plaatsvond.

Daarnaast sprak Daan Schalck, CEO van het Havenbedrijf Gent, over de infrastructurele en de bestuurlijke transitie van de havens Gent en Terneuzen. Hij putte inspiratie uit de havens van Kopenhagen en Malmö die gefusioneerd zijn tot één haven. De bouw van de brug tussen beide steden was het momentum voor die fusie.

In 2016 kan de bouw van de nieuwe zeesluis in het Zeeuwse Terneuzen starten. Deze nieuwe zeesluis moet de Gentse haven toegankelijk maken voor grotere zeeschepen. Zou de bouw van de nieuwe zeesluis opnieuw een momentum kunnen zijn voor een fusie tussen twee Europese havens?