Denis Dierick legt de eed af als burgemeester van Gavere

In het bijzijn van familie, vrienden en enkele collega’s legde de heer Denis Dierick op 17 juli de eed af als burgemeester van Gavere. Hij volgt burgemeester Hugo Leroy op die, na 17 jaar burgemeesterschap, de burgemeesterssjerp overdraagt.

Nadat de gouverneur nog enkele wijze woorden van raad aan de heer Dierick meegaf, werd de eed afgelegd en de akte ondertekend. Denis Dierick neemt zijn mandaat officieel op 3 augustus op.