CAPTATIEVERBOD ECOLOGISCH KWETSBARE WATERLOPEN

De nasleep van de droogte van 2018 laat zich nog duidelijk voelen in verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter waardoor bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel dalen.

De toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen gaat achteruit en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen.

Ecologisch kwetsbare waterlopen zijn waterlopen waarin (Europees of Vlaams) beschermde habitats/vegetaties of soorten voorkomen of tot doel worden gesteld. In het bijzonder gaat het om beekhabitats of de vissoorten beekprik, rivierdonderpad of kleine modderkruiper.

Om de schade te beperken, heeft de Droogtecommissie op 16/07/2019 geadviseerd  voor een captatieverbod (ontrekken van water)  in alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen in Vlaanderen, tenzij er redenen zijn waaruit blijkt dat het niet nodig is om -op dit moment- een captatieverbod op te leggen.

Op basis van dit advies heeft de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen  besloten om een captatieverbod vanaf 19/07/2019 in te stellen op onderstaande waterlopen. Het verbod geldt tot opheffing ervan door een nieuw politiebesluit van de waarnemend gouverneur.

 1. Stroomgebied van de middenloop van de Wolfputbeek (waterloop nr. O5103)
 2. Stroomgebied van de Molenbeek – Pachtbosbeek (waterloop nr. O5160)
 3. Stroomgebied van de bovenloop van de Molenbeek – Terkleppebeek (waterloop nr. O5197)
 4. Stroomgebied van de Mark (waterloop nr. O5215)
 5. Afwaarts deel van het stroomgebied van de Watergang van de Hoge Landen (waterloop nr. O8010)
 6. Stroomgebied van de waterloop nr. OS023
 7. Stroomgebied van de Nieuwesluisbeek (waterloop nr. OS057)
 8. Stroomgebied van het Donkmeer en Berlarebroek
 9. Stroomgebied van de Kalkense Vaart (waterloop nr. OS147)
 10. Stroomgebied van de Molenbeek – Kottembeek (waterloop nr. OS157)
 11. Stroomgebied van de Zwalm (waterloop nr. OS266)
 12. Stroomgebied van de bovenloop van de Riedekensbeek (waterloop nr. OS315)
 13. Stroomgebied van de bovenlopen van de Beiaardbeek (waterloop nr. OS348)
 14. Stroomgebied van de bovenloop van de Molenbeek (waterloop nr. OS365)
 15. Stroomgebied van de bovenlopen van de Molenbeek Ronse (waterloop nr. OS385)
 16. Stroomgebied van de bovenloop van de Bosbeek (waterloop nr. OS386)
 17. Stroomgebied van de Oude Kale (waterloop nr. O240)
 18. Stroomgebied van de Langelede (waterloop nr. O1310a)
 19. Stroomgebied van de Bouwbeek (waterloop nr. O6026)

Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Link politiebesluit

Veelgestelde vragen (Q&A)

Link aparte kaarten

Op ons geoloket kunt u op basis van een straatnaam terugvinden of deze locatie in een zone valt waar een captatieverbod geldt. www.gisoost.be/waterlopen.

Naast het captatieverbod dat ingesteld werd door de waarnemend gouverneur blijven de gemeentelijke politiebesluiten van Beveren en Deinze van kracht.

Voor meer informatie over het captatieverbod in de vallei van de Zeverenbeek (Deinze): https://www.deinze.be/besluiten-van-de-burgemeester

Voor meer informatie over het captatieverbod in Beveren: https://www.beveren.be/nieuws/blauwalg-noordzuidverbinding

Meer interessante websites

Meer informatie over de actuele droogtetoestand vindt u op www.opdehoogtevandroogte.be.

Over droogte-indicatoren en de voorspelde droogtetoestand binnen 10 dagen: https://www.waterinfo.be/.

Alle informatie over blauwalgenbloei: gezondheidsrisico’s en maatregelen vindt u op www.blauwalgen.be.

Voor meer informatie over de impact van de klimaatverandering voor Vlaanderen, kunt u terecht bij het klimaatportaal Vlaanderen door te surfen naar https://klimaat.vmm.be/nl.

CAPTATIEVERBOD ECOLOGISCH KWETSBARE WATERLOPEN

De nasleep van de droogte van 2018 laat zich nog duidelijk voelen in verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter waardoor bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel dalen.

De toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen gaat achteruit en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen.

Ecologisch kwetsbare waterlopen zijn waterlopen waarin (Europees of Vlaams) beschermde habitats/vegetaties of soorten voorkomen of tot doel worden gesteld. In het bijzonder gaat het om beekhabitats of de vissoorten beekprik, rivierdonderpad of kleine modderkruiper.

Om de schade te beperken, heeft de Droogtecommissie op 16/07/2019 geadviseerd  voor een captatieverbod (ontrekken van water)  in alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen in Vlaanderen, tenzij er redenen zijn waaruit blijkt dat het niet nodig is om -op dit moment- een captatieverbod op te leggen.

Op basis van dit advies heeft de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen  besloten om een captatieverbod vanaf 19/07/2019 in te stellen op onderstaande waterlopen. Het verbod geldt tot opheffing ervan door een nieuw politiebesluit van de waarnemend gouverneur.

 1. Stroomgebied van de middenloop van de Wolfputbeek (waterloop nr. O5103)
 2. Stroomgebied van de Molenbeek – Pachtbosbeek (waterloop nr. O5160)
 3. Stroomgebied van de bovenloop van de Molenbeek – Terkleppebeek (waterloop nr. O5197)
 4. Stroomgebied van de Mark (waterloop nr. O5215)
 5. Afwaarts deel van het stroomgebied van de Watergang van de Hoge Landen (waterloop nr. O8010)
 6. Stroomgebied van de waterloop nr. OS023
 7. Stroomgebied van de Nieuwesluisbeek (waterloop nr. OS057)
 8. Stroomgebied van het Donkmeer en Berlarebroek
 9. Stroomgebied van de Kalkense Vaart (waterloop nr. OS147)
 10. Stroomgebied van de Molenbeek – Kottembeek (waterloop nr. OS157)
 11. Stroomgebied van de Zwalm (waterloop nr. OS266)
 12. Stroomgebied van de bovenloop van de Riedekensbeek (waterloop nr. OS315)
 13. Stroomgebied van de bovenlopen van de Beiaardbeek (waterloop nr. OS348)
 14. Stroomgebied van de bovenloop van de Molenbeek (waterloop nr. OS365)
 15. Stroomgebied van de bovenlopen van de Molenbeek Ronse (waterloop nr. OS385)
 16. Stroomgebied van de bovenloop van de Bosbeek (waterloop nr. OS386)
 17. Stroomgebied van de Oude Kale (waterloop nr. O240)
 18. Stroomgebied van de Langelede (waterloop nr. O1310a)
 19. Stroomgebied van de Bouwbeek (waterloop nr. O6026)

Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Op ons geoloket kunt u op basis van een straatnaam terugvinden of deze locatie in een zone valt waar een captatieverbod geldt. www.gisoost.be/waterlopen.

Naast het captatieverbod dat ingesteld werd door de waarnemend gouverneur blijven de gemeentelijke politiebesluiten van Beveren en Deinze van kracht.

Voor meer informatie over het captatieverbod in de vallei van de Zeverenbeek (Deinze): https://www.deinze.be/besluiten-van-de-burgemeester

Voor meer informatie over het captatieverbod in Beveren: https://www.beveren.be/nieuws/blauwalg-noordzuidverbinding

Meer interessante websites

Meer informatie over de actuele droogtetoestand vindt u op www.opdehoogtevandroogte.be.

Over droogte-indicatoren en de voorspelde droogtetoestand binnen 10 dagen: https://www.waterinfo.be/.

Alle informatie over blauwalgenbloei: gezondheidsrisico’s en maatregelen vindt u op www.blauwalgen.be.

Voor meer informatie over de impact van de klimaatverandering voor Vlaanderen, kunt u terecht bij het klimaatportaal Vlaanderen door te surfen naar https://klimaat.vmm.be/nl.

Het jaarverslag 2017 is beschikbaar!

Vandaag stelt provinciegouverneur Jan Briers zijn jaarverslag 2017 voor. De job van een gouverneur is heel boeiend en gevarieerd, het jaar 2017 is daar een uitstekend bewijs van. In het jaarverslag verwijst gouverneur Briers naast zijn provinciale/Vlaamse/federale taken en verantwoordelijkheden ook naar vijf opmerkelijke projecten.

Ten eerste brengt gouverneur Briers de verschillende fusietrajecten in Oost-Vlaanderen onder de aandacht: “Onze provincie zal in 2019 de meeste fusiegemeenten in Vlaanderen kennen. Moedige beslissingen want fusioneren vereist een stevige zelfreflectieoefening.”

Ook de vele vrijwilligers in de provincie werden in 2017 niet vergeten: “We gingen op zoek naar de Warmste Vrijwilligers in onze provincie en dat bleken er heel wat te zijn. Vele hartverwarmende mensen zetten zich belangeloos in voor hun medemensen en werden met deze campagne eens extra in de bloemetjes gezet.”

Als gouverneur zet Briers ook sterk in op verschillende strategische projecten, waaronder het project Gentse Kanaalzone: “Er is nood aan goed openbaar vervoer in de Gentse Kanaalzone. Samen met alle betrokken overheden pleit ik voor de uitbreiding van spoorlijn 204 tussen Gent en Terneuzen voor reizigersvervoer. Ik ben meer dan ooit overtuigd van de meerwaarde die deze grensoverschrijdende spoorlijn kan hebben.”

De maatschappij is continu in verandering en ook voor de ruime regio rond Gent brengt dit de nodige uitdagingen met zich mee. “Tegen 2025 zullen er maar liefst 120 000 extra inwoners bijkomen. Het Oost-Vlaams Kerngebied, een netwerk van diverse actoren wil de krachten bundelen en tracht zo het hoofd te bieden aan deze uitdagingen.”

In 2017 reikte gouverneur Briers samen met zijn federale diensten voor de vierde keer de Oost-Vlaamse Veiligheidsprijs uit. Het scholenproject ‘vuur’ van de hulpverleningszone Waasland sleepte de eerste prijs in de wacht. Via dit educatief onderbouwde project zet men in op brandpreventie voor leerlingen van het 4de leerjaar.

Deze vijf projecten zijn slechts enkele van de vele gevarieerde en boeiende zaken waar de gouverneur zich in 2017 voor ingezet heeft. Het integrale jaarverslag van 2017 kan u hier lezen.

Besluiten betreffende het captatieverbod van water

Gouverneur Briers ondertekende vandaag (14 september) 3 besluiten betreffende het captatieverbod van water:

 • Politiebesluit van de gouverneur tot opheffing van het politiebesluit betreffende watergebruik in de provincie Oost-Vlaanderen van 17 augustus 2018.
 • Politiebesluit van de gouverneur tot opheffing van de maatregelen betreffende de Zwalm.
 • Politiebesluit van de gouverneur tot opheffing van het politiebesluit betreffende het gebruik van water uit bepaalde captatiepunten te Beveren.

De peilen en debieten van vele rivieren, beken en grondwaterniveaus blijven zeer laag. Er is ook nog steeds onvoldoende regen gevallen om de grote neerslagtekorten van de voorbije maanden weg te werken. Vandaar de boodschap om spaarzaam om te gaan met water.

Meer info op de themapagina DROOGTE

 

 

Samenwerkingsakkoord met Vietnamese provincie Dong Nai

Op 10 september 2018 werd een samenwerkingsakkoord gesloten tussen de provincie Dong Nai (Vietnam) en de provincie Oost-Vlaanderen. Dit akkoord is het resultaat van verschillende economische en wetenschappelijke missies naar Vietnam. Beide provincies erkennen dat er een pak gelijkenissen zijn tussen de huidige economische situatie én het potentieel van de provincies. Het akkoord voorziet samenwerking in de volgende domeinen: ‘smart logistics’ en technologie; high tech landbouw, inclusief veeteelt; ondersteuning van handel en elkaars bedrijven; en promotie en ondersteuning van wetenschappelijke- en onderwijssamenwerking.

“Dit akkoord betekent voor Oost-Vlaanderen niet alleen een verbreding van de thema’s waarop samen gewerkt zal worden met Vietnam, maar ook de verwelkoming van een nieuwe Vietnamese partnerprovincie Dong Nai,“ aldus gouverneur Jan Briers.

preview_180910+Delegation+from+Dong+Nai+Province+Vietnam+00057
(V.l.n.r gedeputeerde Martine Verhoeve – gouverneur Jan Briers – vicevoorzitter  provincie Dong Nai, de heer Tran Van Vinh – ambassadeur Vietnam in België, de heer Vu Anh Quang) (© Oost-Vlaanderen)

 

 

Maatregelen voor de Oude Dender in Dendermonde opgeheven

Nieuwe wateranalyses in de Dender in Dendermonde met betrekking tot blauwalg geven aan dat er geen blauwalgen meer aanwezig zijn. De maatregelen die opgelegd werden met het politiebesluit van 17 augustus 2018 zijn sinds 7 september opgeheven. Het besluit tot opheffing van de maatregelen betreffende de Oude Dender in Dendermonde van 7 september 2018 vindt u hier.

Op de themapagina DROOGTE vindt u een overzicht van de besluiten die nog van toepassing zijn.

 

 

 

Gouverneur Briers meer dan ooit overtuigd

Op 5 september 2018 bracht provinciegouverneur Briers zijn laatste rede voor de provincieraad. Met de titel: “Meer dan ooit overtuigd” wil de gouverneur wijzen op de gevarieerde rijkdom die de provincie Oost-Vlaanderen te bieden heeft. Hij blikte niet alleen terug op de afgelopen jaren, maar keek ook naar de toekomst. Mobiliteit, veiligheid en efficiënte besturen, thema’s die volgens de gouverneur van groot belang zijn voor de toekomst van de Oost-Vlaming, vormden de rode draad doorheen de toespraak.

Mobiliteit
In zijn toespraak kaart de gouverneur de bestaande uitdagingen op mobiliteitsvlak aan Het voorzien van kwalitatieve fietsinfrastructuur is hier een onderdeel van. “Vandaag bestaat het netwerk uit maar liefst 667 kilometer fietssnelwegen. Niet mis voor een provincie met een oppervlakte van net geen 3 000 vierkante kilometer. En er ligt zeker nog heel wat potentieel klaar voor verdere ontwikkeling,” aldus gouverneur Briers.

Veiligheid
Daarnaast wees gouverneur Briers op de veranderende veiligheidsrisico’s. Met de twee havens, de E17/E40/E34, de 48 Seveso-bedrijven en de kerncentrale in Doel zijn deze risico’s aanwezig. “We proberen op de bestaande risico’s te anticiperen door goede contacten te leggen en te onderhouden met de betrokken Sevesobedrijven. Bij rampen is het o zo belangrijk om elkaar te kennen en de werking van elkeens structuur of organisatie te begrijpen,” licht gouverneur Briers toe.

De federale diensten van de gouverneur zetten ook sterk in op de ondersteuning van lokale besturen bij hun lokale noodplanning. “Dit ondersteuningsteam is iets uniek. Naast het feit dat zoiets enkel in onze provincie bestaat – iets waar ik als gouverneur terecht trots op ben – zorgt het project voor een vlotte informatiedoorstroming federaal-provinciaal-lokaal,” aldus gouverneur Briers.

Efficiënte besturen
Openbare besturen moeten hun middelen efficiënt aanwenden, daar is iedereen het over eens. Ieder overheidsniveau moet de structuren en processen tegen het licht houden. Met de nakende fusies van 15 lokale besturen, waarvan maar liefst 9 in Oost-Vlaanderen, lijkt het taboe doorbroken. “Fusies van gemeenten, en daaraan gekoppeld brandweer- en politiezones, zullen dus in alle gevallen sterkere én efficiëntere lokale besturen opleveren,” besluit gouverneur Briers.

Download de toespraak hier.

Blauwalgen op de Zwalm – captatieverbod

Vanaf vandaag geldt een totaalverbod op het capteren van water uit de Zwalm 1ste categorie, ook voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee. Het verbod is vastgelegd in het politiebesluit van de gouverneur van 24 augustus 2018 na vaststellingen van blauwalgen op de Zwalm. Het is ook verboden om waterrecreatie waarbij contact met water voorkomt uit te oefenen op de Zwalm 1ste categorie.

Eerder vaardigde gouverneur Briers al een captatieverbod voor water uit de Oude Dender uit, omwille van blauwalgen. Dit besluit is nog van kracht. Waterrecreatie op de Oude Dender is eveneens niet toegelaten.

Het verbod van 17 augustus op het capteren uit onbevaarbare waterlopen en afgesloten meanders in Oost-Vlaanderen wegens de droogte is eveneens nog steeds van kracht.

Tot slot is het besluit van 3 augustus 2018 betreffende het gebruik van water uit bepaalde captatiepunten in Beveren ook nog van kracht.