Joris Nachtergaele legt eed af als burgemeester van Maarkedal

In Maarkedal, in de Vlaamse Ardennen, geeft Anny Vande Catsyne haar burgemeesterssjerp door aan Joris Nachtergaele (N-VA). Die legde donderdagnamiddag de eed af bij Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers.

De burgemeesterswissel werd afgesproken bij het begin van de legislatuur. De bestuurscoalitie in Maarkedal wordt gevormd door de lokale partij Maarkedal Leeft en N-VA, die elk vijf zitjes in de gemeenteraad hebben. CD&V bezit er als oppositiepartij zeven zetels.

De nieuwe burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA) studeerde rechten en startte zijn loopbaan in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, onder meer als medewerker van Geert Bourgeois. Hij was ook vier jaar actief als politiek adviseur in het Europees Parlement en heeft een eigen adviesbureau om bedrijven en bedrijfssectoren te adviseren in hun omgang met het Europees Parlement, onder meer metaalbedrijven. Maar die lobbyactiviteiten zet Nachtergaele eind deze maand stil, om zich ten volle op het burgemeesterschap te kunnen focussen. “Ik vind het lokale niveau één van de mooiste politieke niveaus, omdat het dicht bij de mensen staat en omdat je ook effectief projecten voor hen realiseert, zoals de aanleg van een fietspad of de bouw van een sporthal”, zei kersvers burgemeester Nachtergaele na de eedaflegging. “Het is ook een zeer concreet politiek niveau en dat is ook de reden waarom ik mijn huidige activiteiten stopzet. Financieel is dat geen stap vooruit, maar als ik de twee blijf combineren, zou ik overal een stap te laat komen. Ik wil het heel graag en heel goed doen.”

De 38-jarige burgemeester is al negen jaar actief in de lokale politiek, de eerste zes jaar als OCMW-raadslid en de afgelopen drie jaar als OCMW-raadslid.

Bron: Belga

 

Jaarverslag 2014 klaar!

Provinciegouverneur Jan Briers stelt vandaag zijn jaarverslag 2014 voor. In dat jaarverslag is er aandacht voor zowel de provinciale, Vlaamse als federale taken en verantwoordelijkheden.

Gouverneur Briers: “2014 was een fijn maar druk jaar. In het kader van onze ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen hebben we 24 werkbezoeken afgelegd. We doorkruisten het Oost-Vlaamse landschap, van noord naar zuid, van oost naar west. We bezochten grote en kleine gemeenten. Tot mijn groot genoegen, bevestigden de gemeentebesturen keer op keer dat ze graag beroep doen op de expertise van de verschillende administraties. Het doet me plezier dat deze lokale besturen onze federale, Vlaamse én provinciale ambtenaren als volwaardige, gewaardeerde en betrouwbare partners beschouwen.”

Ook in 2014 kwam heel wat internationaal gezelschap over de vloer. Dergelijke bezoeken van ambassadeurs, consuls, economisch vertegenwoordigers en anderen bieden ons de uitgelezen kans om onze mooie provincie op de meest uiteenlopende manieren op de internationale kaart te zetten. Op vlak van grensoverschrijdende samenwerking, vierden we 25 jaar Euregio Scheldemond, en de vele succesvolle realisaties die door de jaren heen tussen de drie provincies zijn opgetekend. Natuurlijk waren er ook heel wat bemiddelings- en coördinatieopdrachten. In het jaarverslag hebben ze allemaal een plekje gekregen.

Tenslotte dankt de gouverneur alle medewerkers die hem het voorbije jaar bij zijn vele taken hebben bijgestaan: “Ik dank de vele federale, Vlaamse én provinciale medewerkers die samen met mij bruggen hebben gebouwd in 2014. Bruggen tussen overheden, bruggen tussen bedrijven, bruggen tussen mensen.”

Het integrale jaarverslag van 2014 kunt u hier lezen.

VW2A9152

Kersverse burgervader in Knesselare

Op vrijdag 16 december legde Erné De Blaere (Groep9910) de eed af als burgemeester van de gemeente Knesselare. De eedaflegging was mooi ingepland, vlak voor het werkbezoek van de gouverneur en de deputatie in het kader van hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen.

Actuele dossiers

Na het officiële gedeelte legde het gemeentebestuur enkele actuele dossiers op tafel. Het bestuur vroeg vooral aandacht voor mobiliteit: enerzijds de problematiek van zwaar vervoer door de dorpskern en anderzijds de omvorming van de N44 tot autosnelweg. Het is een feit dat mobiliteitsdossiers veel worden geagendeerd tijdens werkbezoeken en vaak is het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) een belangrijke partner. De gouverneur heeft dan ook aangegeven al deze dossiers aan te kaarten bij zijn volgend overleg met AWV. Daarnaast zal de Provincie ook aandringen bij Waterwegen en Zeekanaal NV om het langeafstandsfietspad (LAF) langs het kanaal tussen Brugge en Aalter mogelijk te maken.

Naast mobiliteit was milieu, meer bepaald het Urselse Drongengoed, onderwerp van gesprek. Gezien haar ervaring bij soortgelijke projecten (Parkbos, Gentse Kanaalzone, Landschap van Erembald en Kravaalbos), liet de deputatie optekenen ook in dit project een bemiddelende rol tussen de gemeente en de Vlaamse overheid te willen opnemen. Naast het Drongengoed was er ook aandacht voor de waterproblematiek in datzelfde Ursel.

Tenslotte is gesproken over de samenwerking op vlak van afvalverzameling, een Vlaamse materie. De aanwezige Vlaamse ambtenaar benadrukte dat het afvalbeleid van de Vlaamse Overheid steunt op het principe ‘de vervuiler betaalt’. In die zin zijn de tarieven decretaal bepaalde tarieven met de intentie dat ze door alle lokale besturen worden toegepast.

Cultuurhappening Meetjesland

Na het werkoverleg vond in de kerk van Ursel ‘Cultuurhappening Meetjesland’ plaats, een organisatie van COMEET. In zijn afsluitende toespraak stelde gouverneur Briers dat samenwerken, netwerken én overleg sleutelbegrippen zijn die een antwoord kunnen bieden op een aantal bedreigingen waarmee de culturele sector vandaag wordt geconfronteerd. Een sterk voorbeeld van deze goede samenwerking is het sterke partnership met de cultuurdienst van de Provincie. Maar hij benadrukte ook dat die samenwerking gericht moet zijn op de creatie van efficiëntiewinst en inhoudelijke meerwaarde, zoals hier in het Meetjesland. Wanneer de motivatie tot samenwerking enkel wordt ingegeven door besparingsredenen, is volgens de gouverneur de kans op slagen veel kleiner. Klik hier voor de volledige toespraak.

Eedaflegging Chris Lippens als burgemeester van Sint-Gillis-Waas

Op maandag 15 december legt de heer Chris Lippens (CD&V) om 14u30 de eed af als burgemeester van de gemeente Sint-Gillis-Waas. De eedaflegging gebeurt in handen van gouverneur Jan Briers en vindt plaats in de ambtswoning van de gouverneur.

Binnen het huidig college van burgemeester en schepenen is de heer Chris Lippens eerste schepen verantwoordelijk voor lokale economie, mobiliteit en sport.

De heer Chris Lippens is architect van beroep. Hij is gemeenteraadslid sinds 1995 en schepen sinds eind 1997. De heer Lippens volgt partijgenoot de heer Remi Audenaert op.

De pers is welkom.

Werkbezoek volgend op eedaflegging in Knesselare

Morgen brengen de gouverneur en deputatie een werkbezoek aan Knesselare. Het werkbezoek start om 16 uur, onmiddellijk na de eedaflegging (om 15u30) van burgemeester Erné De Blaere.

Dit 29ste werkbezoek in het kader van de “culturele” Ronde van Oost-Vlaanderen is het voorlaatste van 2014. Volgende week dinsdag (16 december) staat het allerlaatste werkbezoek van 2014 op de agenda. Dan trekken de gouverneur en de deputatie naar de gemeente Nazareth.

Agenda

Ook in Knesselare staat het nieuw Vlaams regeerakkoord en de consequenties daarvan voor de gemeente op de agenda. Daarnaast worden volgende lokale punten besproken: toerisme en recreatie (Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Meetjesland), milieu (Drongengoed, klimaatneutraliteit), mobiliteit (langeafstandsfietsroute), water (wateroverlast Ursel) en welzijn (Fair Trade). Verder is er aandacht voor heel wat Vlaamse materies: de N44, de samenwerking tussen de recyclageparken, zwaar vervoer door de dorpskern, de toekomst van de (kleine) gemeenten, de toekomst van het OCMW en de slimme samenwerking op lokaal niveau.

Omstreeks 18u15 staat een persmoment gepland. Journalisten die aanwezig wensen te zijn, kunnen dat laten weten via els.van.de.kauter@oost-vlaanderen.be

Cultuur

Na het werkoverleg trekt de delegatie naar de kerk van Ursel voor de ‘Cultuurhappening Meetjesland’, een organisatie van COMEET. COMEET is sinds jaar en dag partner van de provincie in het cultuurbeleid. Op de Cultuurhappening is er aandacht voor 10 jaar Comeet, vrijetijdsparticipatie door kansengroepen, de toekomst van religieus erfgoed en de samenwerking met de provincie. Gouverneur Jan Briers zal er de afsluitende speech verzorgen. Tijdens de receptie krijgt iedereen de kans om van gedachten te wisselen met de gouverneur, de gedeputeerden en de meegereisde ambtenaars.

Eedaflegging Erné De Blaere als burgemeester van Knesselare

Morgen, vrijdag 12 december, legt de heer Erné De Blaere (Groep9910) om 15u30 de eed af als burgemeester van de gemeente Knesselare. De eedaflegging gebeurt in handen van gouverneur Jan Briers en vindt plaats voorafgaandelijk het werkbezoek aan Knesselare, in het kader van de “culturele” Ronde van OostVlaanderen.

De heer Erné De Blaere zat eerst 18 jaar in de oppositie en was de voorbije acht jaar schepen. Sinds 19 mei is hij binnen het huidig college van burgemeester en schepenen waarnemend burgemeester. Tot dan was hij eerste schepen. Onder zijn bevoegdheden vallen het algemeen beleid en coördinatie, de strategische meerjarenplanning, burgerzaken, openbare orde en veiligheid, externe communicatie, intergemeentelijke samenwerking, mobiliteit en verkeersveiligheid, sport en recreatie, landbouw en landschapsintegratie.

De heer De Blaere volgt partijgenoot de heer Fredy Tanghe op. De heer Erné De Baere is lid van diverse sport- en culturele verenigingen en vertegenwoordigt de gemeente in de sportraad, de politieraad, de burensportdienst en het directiecomité secundaire diensten Farys.

De eedaflegging vindt plaats in het gemeentehuis van Knesselare, vlak voor het werkbezoek van de gouverneur en de deputatie aan de gemeente.

De pers is welkom.

Jaarverslag 2013 beschikbaar 

Na een jaar gouverneurschap heeft Jan Briers zijn allereerste jaarverslag klaar. In dat jaarverslag is er aandacht voor de vele provinciale, Vlaamse én federale taken en verantwoordelijkheden van de gouverneur.

Jan Briers: “Mijn ervaringen tijdens dit eerste jaar hebben me ernstig doen nadenken over de positie en de rol van de gouverneur in het ganse overheidssysteem, vandaag en morgen. Het is me ondertussen duidelijk dat mijn uitgangspunt van de eerste dag overeind blijft: een gouverneur is een bruggenbouwer, anders is hij geen goed gouverneur. Hij bouwt die bruggen niet alleen tussen de verschillende bestuursniveaus. Ook met de administraties zijn hechtere samenwerkingsverbanden nodig. Er is ook de brug tussen de overheden aan de ene kant en aan de andere kant de actiegroepen, brandweer- en politiekorpsen, onderwijsinstellingen, cultuur, milieu, armenorganisaties, ambassadeurs, binnen- en buitenlandse ondernemers. Ook die brug onderhoud ik graag. Maar vanzelfsprekend: mijn hoofdopdracht is duidelijk. Ik ben regeringscommissaris van zowel de federale als de Vlaamse overheid en voorzitter van de deputatie van onze provincie.

De gouverneur dankt de vele enthousiaste medewerkers van de verschillende administraties die hem in dat eerste werkjaar wegwijs hebben gemaakt.

Het Jaarverslag 2013 vindt u hier.

Frank Bruggeman is de nieuwe burgemeester van Zelzate

Vanmiddag legde Frank Bruggeman (VLD-SD) onder ruimte persaandacht de eed af in handen van gouverneur Jan Briers. Naast vrienden en familie was ook de CEO van ArcelorMittal, de heer Wim Van Gerven, een aandachtig toeschouwer. ArcelorMittal is een van de grootste werkgevers van Oost-Vlaanderen met site in de kanaalzone, vlakbij de grens met Zelzate.

Zowel de gouverneur als de nieuwe burgemeester spraken zich uit over de vele uitdagingen die Zelzate te wachten staan. Beide partijen zijn ervan overtuigd dat een goede samenwerking, vooral dan in het dossier van de Gentse Kanaalzone, cruciaal is. Net in dat dossier draait het om partnership, niet alleen met de gemeente Evergem en de stad Gent, maar ook met bedrijven zoals ArcelorMittal, met de vele omwonenden en met tal van instanties.

De gouverneur riep eveneens op om de goede relaties die de provincie met de gemeente heeft opgebouwd, te blijven vasthouden. In die optiek bevestigde de gouverneur dat Zelzate, een gemeente die het financieel niet gemakkelijk heeft, net als alle Oost-Vlaamse gemeenten op de ondersteuning van de provincie kan rekenen.

Eedaflegging burgemeester Zelzate

Op woensdag 27 november 2013 legt de heer Frank Bruggeman (VLD-SD) om 14 uur de eed af als burgemeester van de gemeente Zelzate.

Frank Bruggeman is bij ministerieel besluit van 22 november 2013 benoemd tot burgemeester van de gemeente Zelzate.

De heer Bruggeman was al gemeenteraadslid van 3 januari 1995 tot 6 augustus 1997 en van 1 januari 2001 tot heden. Tevens was hij OCMW-voorzitter tijdens de vorige legislatuur.

Binnen het huidige college van burgemeester en schepenen in Zelzate, is Frank Bruggeman schepen bevoegd voor Burgerlijke stand, Financiën & begroting, Energie – huisvesting, Personeel, Algemene zaken, Sport, Intergemeentelijke samenwerking.

De eedaflegging vindt plaats in de ambtswoning van de gouverneur, Vlasmarkt 11, 9000 Gent.

De pers is welkom.

Eedaflegging Kristof Stevelinck

Deze morgen legde Kristof Stevelinck (VLD-SD) de eed af als burgemeester van de gemeente Zelzate. Hiermee heeft Zelzate net een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen een beëdigde burgemeester.

De eedaflegging gebeurde in de ambtswoning van gouverneur Briers, in aanwezigheid van Stevelinck’s familie en een aantal medewerkers. Ook eerste gedeputeerde Alexander Vercamer woonde de plechtigheid bij.