Maatregelen in Oost-Vlaanderen betreffende de inzet van seizoenarbeiders – aangepast besluit van 21/8/2020

Als bijkomende maatregel om het hoofd te bieden aan de opstoot van het coronavirus, heeft wnd. gouverneur Didier Detollenaere het politiebesluit genomen dat seizoenarbeiders, als zij afkomstig zijn uit een gebied dat in het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken als oranje of rode zone is aangeduid, zich bij aankomst in de provincie meteen moeten laten testen op het coronavirus COVID-19 en in afwachting van het resultaat in quarantaine moeten gaan.

Werkgevers in de provincie Oost-Vlaanderen kunnen bij aanvang en nadien op regelmatige basis de temperatuur nemen van hun seizoenarbeiders.

De seizoenarbeiders werken in dezelfde, vaste groepen van maximaal 10 personen.

Hierbij vindt u het volledige, aangepaste besluit van 21/8/2020.