Indrukwekkende incidentbeheersing bij chemiebedrijf BASF

Delegatie bezoek BASF
Delegatie bezoek BASF Ludwigshafen 18.04.2016

Op maandag 18 april bracht gouverneur Jan Briers een bezoek aan BASF Ludwigshafen, een multinationaal chemieconcern met hoofdvestiging in Ludwigshafen Am Rhein. De tweede grootste vestiging van BASF ligt in Antwerpen. Afgevaardigden van de brandweer, hulpverleningszones, universiteit … vergezelden de gouverneur.

Publiek aanspreekpunt incidenten: 24 op 24 – 7 op 7
Naast een algemene kennismaking, focuste het bezoek op de incidentbeheersing van BASF Ludwigshafen. De veiligheidsverantwoordelijke van de site maakte de delegatie wegwijs in het proces. Bij een incident op de site BASF Ludwigshafen ontstaan er drie cellen binnen het bedrijf die het incident opvolgen. Meer lezen

Gekruiste inspectie in kerncentrale Doel

Op woensdag 20 januari vergezelde provinciegouverneur Jan Briers de minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, de minister van Energie Marie-Christine Marghem en de Nederlandse minister van Milieu Melanie Schultz voor een inspectiebezoek aan de kerncentrale van Doel. Inspecteurs van het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) voerden samen met inspecteurs van het ANVS ( Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) , de Nederlandse tegenhanger van het FANC, de inspecties uit. Het was de eerste keer dat er een gekruiste inspectie met Nederland plaatsvond.

Het doel van het bezoek was om de ongerustheid die in Nederland heerst over de kerncentrale in Doel weg te nemen. Het FANC ziet toe op de veiligheid van de kerncentrale en geeft de regering advies. De minister van Binnenlandse Zaken verduidelijkte dat er geen reden is voor ongerustheid en dat de regering het advies van het FANC, dat onafhankelijk optreedt, volgt.

Provinciaal noodplan Kerncentrale Doel

Voor de kerncentrale Doel heeft gouverneur Jan Briers, samen met de verschillende hulpdiensten,  een bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) opgemaakt. Dit BNIP werd goedgekeurd in 2014 en wordt regelmatig up-to-date gehouden. Doel van dit BNIP is om in geval van een noodsituatie zo snel mogelijk in actie te komen. Het plan omvat verschillende afspraken tussen de hulpdiensten zodat iedereen weet wat te doen bij een noodsituatie. Sinds 2014 wordt er jaarlijks een alarmeringsoefening georganiseerd samen met de kerncentrale en het hulpcentrum 100. Vierjaarlijks wordt er een grote rampoefening gepland, samen met het Federaal Crisiscentrum van de Regering, zodat alle betrokken de afspraken kunnen inoefenen en evalueren. De laatste grote rampoefening vond plaats op 22 oktober 2013. In 2017 wordt er opnieuw een grote rampoefening georganiseerd.

Bezoek Doel

Bezoek van Nederlandse burgemeesters aan Wetteren

Op 20 januari brachten enkele Nederlandse burgemeesters en hun medewerkers rampenplanning van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een bezoek aan de gemeente Wetteren.

Het doel van het bezoek was de treinramp van 2013 bestuderen en vervolgens leren uit de ervaringen van de gemeente en provincie.

De groep van 33 personen, onder leiding van burgemeester-voorzitter Aboutaleb van Rotterdam, luisterde met veel interesse naar de verschillende ervaringen. Achtereenvolgens kwamen volgende sprekers aan het woord:

 • Alain Pardaen, burgemeester van Wetteren
 • Paul Van Autreve, oud-OCMW voorzitter
 • Christiaan Van De Voorde, ere-kolonel
 • Gerritjan Maes, korpschef van de lokale politie
 • Willy Bontinck, hoofdingenieur van de NMBS
 • Gert Van Bortel, BASF brandweerbevelhebber.

De volledige delegatie bracht hierna een bezoek aan de plaats van de ramp.

Tenslotte nodigde de Burgemeester van Rotterdam de Oost-Vlaamse gouverneur uit een gelijkaardige Oost-Vlaamse delegatie naar Nederland te begeleiden, nog voor de zomer.

SAMSUNG CSC

Het tij gekeerd? Naar een klimaatbestendig waterbeleid in (Oost-) Vlaanderen

Toespraak van gouverneur Jan Briers voor de Provincieraad

Op woensdag 27 februari zal gouverneur Jan Briers zijn jaarlijkse toespraak voor de provincieraad houden. Thema dit jaar is ‘Water’. Een thema dat gouverneur Briers reeds meenam in zijn nieuwjaarskaart op het einde van vorig jaar.

Het thema ‘water’ wordt niet voor het eerst vanuit deze hoek onder de aandacht van de provincieraad gebracht. Ere-gouverneur Balthazar maakte reeds op 24 september 2002 gebruik van het provinciaal spreekgestoelte om water in al zijn facetten te belichten.

Jan Briers: “Ik vond het belangrijk om na 15 jaar opnieuw de bilan op te maken.”

Tijdens de rede wordt een analyse gemaakt van de vorderingen die sinds het begin van deze eeuw werden gemaakt op het vlak van zowel wateroverlast, als waterschaarste. De dualiteit tussen waterschaarste enerzijds en wateroverlast anderzijds is tevens de leidraad doorheen deze toespraak.

Hierbij wordt dieper ingegaan op de gevaren voor ‘water blackouts’, de impact van onze ruimtelijke ordening op wateroverlast en het nieuwe overstromingsmanagement in Vlaanderen.

Jan Briers: “Ik was verbaasd te lezen dat België in het lijstje van watergestresseerde Europese landen voorkwam naast Cyprus, Italië, Spanje en Malta. Landen die we niet meteen associëren met het ‘natte’ België.

Provinciegouverneur Jan Briers brengt de conclusies op woensdag 27 januari 2016 om 14 uur in de provincieraadzaal van het Provinciehuis, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.

foto kaart 2016_Willy Vanherck

Uitreiking van de Oost-Vlaamse Veiligheidsprijs

Minister Jan Jambon en gouverneur Briers reikten op 18 september de 3de Oost-Vlaamse Veiligheidsprijs uit. De Hulpverleningszone Centrum won met hun project ‘Brandveilig samenleven’ en mocht de trofee en de 2.500 euro in ontvangst nemen.

Aan de prijsuitreiking ging een niet zo eenvoudige deliberatie vooraf. Vijf projecten namen het tegen elkaar op:

 • Brandveilig samenleven – Hulpverleningszone Centrum
 • DIO (Dynamisch informatiebeheer en opdrachtafhandeling) – federale politie Oudenaarde
 • JORES (Jongeren en Ouders voor respect op straat)  – stadsbestuur Ronse
 • Speed TPA (Technopreventief advies) – stadsbestuur Ronse
 • Zet eens een dief in de zak – politiezone Deinze /Zulte

Een onafhankelijke jury beoordeelde de projecten aan de hand van 5 parameters en kwam tot de slotsom dat het project ‘Brandveilig samenleven’ het meest beantwoordde aan de finaliteit van de Oost-Vlaamse Veiligheidsprijs: een project belonen dat de integrale veiligheid in onze provincie bevordert en in het kader van de noodplanning innoverend of stimulerend werkt.

Aalst Carnaval
Eerder op de avond lichtte de burgemeester van Aalst, Christoph D’Haese, toe hoe de stad en de veiligheidsdiensten samenwerken om van Aalst Carnaval niet enkel een leuk maar ook een veilig volksfeest te maken.  Dit 3-daagse evenement brengt een grote massa uitgedoste en goedgezinde feestvierders naar het centrum van Aalst. Dit vraagt uiteraard een zorgvuldige voorbereiding vooraf en een intensieve inzet en coördinatie van het personeel tijdens het carnaval. Dankzij de hechte samenwerking tussen de verschillende diensten blijven de incidenten echter miniem.

Maak jezelf geen blaasjes wijs
Het project ‘Maak jezelf geen blaasjes wijs’, van de politiezone Aalter-Knesselare en Drugpunt SMAK, won in 2011 de Oost-Vlaamse Veiligheidsprijs. Drugpunt SMAK was aanwezig op de uitreiking van de derde veiligheidsprijs en gaf een presentatie over waar het project vandaag staat. Jaarlijks worden er 10 000 alcoholtesters verdeeld over de 22 restaurants in Aalter en Knesselare. Dankzij het succes is het project nu ook uitgebreid naar andere politiezones in Oost-Vlaanderen.

Met het prijzengeld dat aan de Veiligheidsprijs verbonden is, werd de nieuwe campagne ‘Effe uitblazen’ uitgewerkt. Deze campagne mikt op jongeren die net hun rijbewijs hebben gehaald en wil hen sensibiliseren over alcoholgebruik in het verkeer. Wanneer deze jongeren hun rijbewijs op het gemeentehuis ophalen, krijgen ze een alcoholtester, een postkaart met tips over alcoholgebruik en een BOB-sleutelhanger mee. De campagne bereikt jaarlijks 300 jongeren.

Respect, openheid en bewustmaking
Gouverneur Briers benadrukte in zijn welkomstwoord bij de aanvang van de avond ook reeds het belang van multidisciplinaire samenwerking. Onderling vertrouwen tussen alle betrokken partners is noodzakelijk voor deze goede samenwerking en is gebaseerd op 3 pijlers: respect voor elkaars bevoegdheden, openheid en bewustmaking.

Respect: wij respecteren ten volle de bevoegdheid van de 65 lokale besturen, de federale politie, de 28 lokale politiezones en de 6 hulpverleningszones Zij zijn onze eerste partners. Alles wat we ondernemen moet door hen gedragen en gesteund worden.

Openheid: maar wij durven ook open met hen spreken. Die openheid weerspiegelt zich ook in onze doorgedreven cultuur van transparantie en openheid naar het publiek.

Bewustmaking: enerzijds de eigen hulp- en veiligheidsdiensten bewust maken van het belang van samenwerken, anderzijds de burgers bewust maken. Meer veiligheid is namelijk ook afhankelijk van bewuste burgers, die meehelpen, meedenken, zich betrokken en verantwoordelijk voelen.

De gouverneur dankt de gemeenten en hulpdiensten voor de samenwerking.

Gouverneur Briers reikt veiligheidsprijs uit, in aanwezigheid van minister Jambon

Gouverneur Jan Briers draagt veiligheid hoog in het vaandel. Met de Oost-Vlaamse veiligheidsprijs wil hij zijn appreciatie uitdrukken voor de gemeenten, organisaties en/of disciplines die inspanningen leveren op het vlak van veiligheid in Oost-Vlaanderen.

Onder gouverneurschap van André Denys werd deze prijs tweemaal uitgereikt. De laureaten waren toen de projecten  “Evenementencel” van de stad Eeklo en “Maak jezelf geen blaasjes wijs” van de politiezone Aalter-Knesselare.

Gouverneur Briers hield eraan deze traditie in eer te houden en lanceerde daarom een oproep aan alle potentiële kandidaten om zich in te schrijven. Alle projecten die gelinkt zijn aan het concept integrale veiligheid en/of noodplanning en toepasbaar zijn in de provincie Oost-Vlaanderen mochten meedingen. Daarbij dienden ze concreet, innoverend en stimulerend te zijn.

Genomineerden

De vijf genomineerden zijn:

 • Federale Politie Oost-Vlaanderen met DIO (Dynamische Informatiedeling en Opdrachtafhandeling)
 • Hulpverleningszone Centrum met Brandveilig Samenleven
 • Politiezone Deinze/Zulte met Zet eens een dief in de zak!
 • Stad Ronse met JORES (Jongeren en Ouders voor Respect op Straat)
 • Stad Ronse met Speed TPA

17 september 2015

Na een grondige selectie en screening van de ingeschreven projecten wordt de veiligheidsprijs, die bestaat uit een oorkonde en een geldprijs van 2500 euro, uitgereikt op donderdag 17 september 2015. De uitreiking vindt plaats in de provincieraadzaal van het provinciehuis. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft zijn aanwezigheid alvast bevestigd.

Gouverneur Briers roept op tot waakzaamheid en solidariteit

Op dit moment worden hoge waarden voor ozon en hitte vastgesteld. Aangezien deze omstandigheden aanleiding kunnen geven tot ernstige problemen voor de volksgezondheid, roept gouverneur Jan Briers op om waakzaam te zijn.

Provinciegouverneur Jan Briers: “Het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid stuurde in de lente reeds een omzendbrief naar alle burgemeesters met daarin heel wat informatie om warme dagen als deze door te komen. Met de aanhoudende hitte is het deze dagen zeer belangrijk om de nodige voorzorgen te nemen. Voldoende drinken, de koelte opzoeken, zich tegen de zon beschermen met aangepaste kledij en zonnecrème, voldoende rusten…. zijn daar enkele van. Daarnaast reken ik op de solidariteit van alle Oost-Vlamingen om eens extra langs te gaan bij ouderen en hulpbehoevenden om hulp te bieden. Tenslotte wens ik iedereen een fijne, deugddoende en veilige vakantie!

Meer informatie, preventieve tips en maatregelen zijn terug te vinden op www.zorg-en-gezondheid.be/hittealarm

Minister Jambon komt kennismaken met zijn vele fijne medewerkers in Oost-Vlaanderen

Morgen, dinsdag 23 juni, brengt de minister van Binnenlandse Zaken, de heer Jan Jambon, een bezoek aan de federale diensten in onze provinciehoofdstad. Hij wordt om 8 uur ontvangen in de brandweerkazerne van Zone Centrum. Van daar trekt hij naar de Regie der Gebouwen. Vervolgens gaat hij naar het Federaal Huis. Een overleg bij de federale politie staat als laatste ingepland. Het bezoek maakt deel uit van een ‘Ronde’ door alle provincies.

Agenda
De minister arriveert om 8 uur aan de brandweerkazerne Zone Centrum in de Roggestraat. Zone Centrum trakteert hem daar op een ontbijtvergadering terwijl diverse punten de revue passeren. De minister zal hier ook een kijkje nemen in de radiokamer.

Van de brandweerkazerne gaat hij naar de Regie der Gebouwen in de Ketelvest om er kennis te maken met het personeel en een aantal van de opdrachten waar ze mee bezig zijn.

Rond 10u30 arriveert de minister aan het Federaal Huis (Kalandeberg). Hier ontmoet de minister de federale diensten van de gouverneur: de federale directie bevolking, de federale directie politiezaken en wapens, de federale directie civiele veiligheid en de federale directie personeel en logistiek.

Een bezoek aan de federale politie in de Groendreef sluit het bezoek van de minister af. Hier gaat zijn bijzondere aandacht naar de 100/112, het hulpcentrum in onze provincie.

Gouverneur Briers: “Initiatieven waarbij ministers in eigen persoon een kijkje komen nemen in onze provincie juichen we alleen maar toe. Dat geldt uiteraard ook voor het bezoek van minister Jambon. We zullen ervoor zorgen dat de minister niet alleen kennismaakt met de mensen maar ook met de vele opdrachten waarmee ze bezig zijn. Oost-Vlaanderen vervult bijvoorbeeld een pioniersrol op het vlak van noodplanning, met het project ‘ondersteuning gemeentelijke noodplanning’. Mijn medewerkers kijken ernaar uit om dit buitengewoon initiatief, enig in gans Vlaanderen, aan de minister te kunnen voorstellen.”

Hieronder enkele sfeerbeelden van het bezoek aan het Federaal Huis.

Erkenning federale rampen

Vandaag zijn de Koninklijke Besluiten naar aanleiding van de erkenning van de federale rampen, waaronder de Pinksterstorm van 7, 8 en 9 juni, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Eerder dit jaar, op 3 april 2015, heeft de federale ministerraad de laatste tien federale rampen erkend. Voor vijf daarvan werden ook gemeenten en steden in Oost-Vlaanderen als rampgebied aangeduid. De getroffenen krijgen vanaf vandaag drie maanden de tijd om een dossier in te dienen bij provinciegouverneur Jan Briers.

Erkende gemeenten
In de provincie Oost-Vlaanderen werden volgende gemeenten erkend als rampgebied:

 • Overvloedige regenval van 27 en 28 juli 2013: Aalst, Denderleeuw, Haaltert, Merelbeke en Ninove.
 • Windhoos en rukwinden van 3 januari 2014: Denderleeuw.
 • Windhoos en rukwinden van 25 januari 2014: Nevele.
 • Overvloedige regenval op 7, 8 en 9 juni 2014: Aalter, Beveren en Lokeren.
 • Hagel op 7, 8 en 9 juni 2014: alle Oost-Vlaamse gemeenten.

Procedure
De getroffenen krijgen drie maanden de tijd – tot en met 30 september 2015 – om een dossier in te dienen bij provinciegouverneur Jan Briers. Een dossier dient in tweevoud te worden ingediend en bij voorkeur aangetekend te worden verstuurd naar volgend adres:
Federale dienst van de gouverneur
Dienst Rampenfonds
Kalandeberg 1
9000 Gent

Vergoeding
Getroffenen dienen eerst hun verzekering aan te spreken voor de vergoeding van de geleden schade. Daarna kunnen zij terecht bij het Rampenfonds waar uiteraard rekening zal gehouden worden met de vergoeding die de verzekering reeds uitbetaalde.

Samenwerking en opvolging
De dienst Rampenfonds zal samenwerken met de erkende gemeenten om de geteisterden te helpen met hun dossier. Elke gemeente heeft een ambtenaar aangesteld waar de getroffenen terecht kunnen voor de opmaak van hun dossier en het verkrijgen van de nodige formulieren.

Inlichtingen
Voor vragen of verdere inlichtingen kan u steeds terecht bij het provinciaal aanspreekpunt voor het Rampenfonds: Sabine Verbanck op het nummer 09-267 88 22 of via e-mail sabine.verbanck@oost-vlaanderen.be

Grensoverschrijdende Seveso-oefening in Oost-Vlaanderen

Provinciegouverneur Jan Briers laat weten dat zijn federale veiligheidsdiensten deze week een grensoverschrijdende, multidisciplinaire rampoefening organiseren in het Sevesobedrijf Rütgers Belgium, Haven 5885A, Vredekaai 18 in Zelzate.

Doelstelling

Het opzet van het bezoek bestaat erin het intern noodplan van het bedrijf uit te testen, de interne en externe communicatie door het bedrijf en de samenwerking tussen het bedrijf, de hulpdiensten en de overheid. Het is mogelijk dat tijdens de oefening sirenes te horen zijn en dat de hulpdiensten uitrukken.

Grensoverschrijdend

De oefening wordt georganiseerd door de federale dienst noodplanning van provinciegouverneur Jan Briers, in samenwerking met de gemeente Zelzate, de hulpverleningszone Centrum, de lokale en federale politie, het hulpcentrum 100/112, de medische diensten en de civiele bescherming. Daarnaast wordt de oefening ondersteund door het Havenbedrijf Gent en de veiligheidsregio Zeeland.

Over Rütgers Belgium

Rütgers Belgium is een teerverwerkend bedrijf voor de aluminium- en staalindustrie. Het bedrijf is een van de 47 Seveso-bedrijven hoge drempel in Oost-Vlaanderen.

In een Seveso-bedrijf worden gevaarlijke stoffen geproduceerd, behandeld of opgeslagen.

Meer info: www.ruetgers-group.com