Gouverneur Jan Briers, gedeputeerde Martine Verhoeve en UNIZO zetten belang ondernemerschap in de kijker

De gouverneur, de Provincie Oost-Vlaanderen en UNIZO willen het belang van het Oost-Vlaamse ondernemerschap en de bedrijfswereld onder de aandacht brengen. Samen brengen ze bezoeken aan toonaangevende, innoverende en inspirerende Oost-Vlaamse bedrijven om van gedachten uit te wisselen en kennis te delen. Op dinsdag 10 juli bracht de delegatie een bezoek aan het dynamische, toekomstgerichte drukkerijbedrijf Graphius*. Meer lezen

Indrukwekkende incidentbeheersing bij chemiebedrijf BASF

Delegatie bezoek BASF
Delegatie bezoek BASF Ludwigshafen 18.04.2016

Op maandag 18 april bracht gouverneur Jan Briers een bezoek aan BASF Ludwigshafen, een multinationaal chemieconcern met hoofdvestiging in Ludwigshafen Am Rhein. De tweede grootste vestiging van BASF ligt in Antwerpen. Afgevaardigden van de brandweer, hulpverleningszones, universiteit … vergezelden de gouverneur.

Publiek aanspreekpunt incidenten: 24 op 24 – 7 op 7
Naast een algemene kennismaking, focuste het bezoek op de incidentbeheersing van BASF Ludwigshafen. De veiligheidsverantwoordelijke van de site maakte de delegatie wegwijs in het proces. Bij een incident op de site BASF Ludwigshafen ontstaan er drie cellen binnen het bedrijf die het incident opvolgen. Meer lezen

Gekruiste inspectie in kerncentrale Doel

Op woensdag 20 januari vergezelde provinciegouverneur Jan Briers de minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, de minister van Energie Marie-Christine Marghem en de Nederlandse minister van Milieu Melanie Schultz voor een inspectiebezoek aan de kerncentrale van Doel. Inspecteurs van het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) voerden samen met inspecteurs van het ANVS ( Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) , de Nederlandse tegenhanger van het FANC, de inspecties uit. Het was de eerste keer dat er een gekruiste inspectie met Nederland plaatsvond.

Het doel van het bezoek was om de ongerustheid die in Nederland heerst over de kerncentrale in Doel weg te nemen. Het FANC ziet toe op de veiligheid van de kerncentrale en geeft de regering advies. De minister van Binnenlandse Zaken verduidelijkte dat er geen reden is voor ongerustheid en dat de regering het advies van het FANC, dat onafhankelijk optreedt, volgt.

Provinciaal noodplan Kerncentrale Doel

Voor de kerncentrale Doel heeft gouverneur Jan Briers, samen met de verschillende hulpdiensten,  een bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) opgemaakt. Dit BNIP werd goedgekeurd in 2014 en wordt regelmatig up-to-date gehouden. Doel van dit BNIP is om in geval van een noodsituatie zo snel mogelijk in actie te komen. Het plan omvat verschillende afspraken tussen de hulpdiensten zodat iedereen weet wat te doen bij een noodsituatie. Sinds 2014 wordt er jaarlijks een alarmeringsoefening georganiseerd samen met de kerncentrale en het hulpcentrum 100. Vierjaarlijks wordt er een grote rampoefening gepland, samen met het Federaal Crisiscentrum van de Regering, zodat alle betrokken de afspraken kunnen inoefenen en evalueren. De laatste grote rampoefening vond plaats op 22 oktober 2013. In 2017 wordt er opnieuw een grote rampoefening georganiseerd.

Bezoek Doel

Ronde van Oost-Vlaanderen: Buggenhout en bezoek brouwerij Bosteels

Gouverneur Briers en de Oost-Vlaamse deputatie brengen op dinsdag 20 oktober een bezoek aan Buggenhout en brouwerij Bosteels. Dat werkbezoek kadert in hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen*.

Het 56ste werkbezoek vindt plaats om 9 uur in het ACC, Nieuwstraat 2 in Buggenhout. Na de vergadering is er een persmoment om 11.15 uur. Het college van burgemeester en schepenen nodigt de provinciale delegatie nadien uit op een bezoek aan Brouwerij Bosteels. De pers is welkom om deel te nemen.

Agendapunten werkvergadering

 • Ruimte
  • Ontsluiting watergebonden industrie Baasrode en mobiliteitsmaatregelen N17
  • Project Oude Briel – Alvatsite
  • Het niet-aansnijden van de woonuitbreidingsgebieden
 • Milieu
  • Samenwerking rond milieu-educatie in Buggenhout-bos
  • Acties inzake klimaatneutraliteit
 • Welzijn
  • Project ‘Ouder worden in je buurt’
  • Sociale verhuurkantoren
  • Project ‘Rap op Stap’
  • Fair Trade Provincie
 • Sport en Recreatie
  • Gemeenschappelijke uitwerking van een ruiterpad
 • Onderwijs
  • Gebruik van refter Buso-school Platteput door verenigingen
 • Specifiek Vlaamse materies
  • Slimme samenwerking bestuur Buggenhout op lokaal niveau. Met welke partners? Hinderpalen/aanbevelingen?
  • Nood aan coördinatie tussen verschillende administraties bij bepaalde dossiers? Voortgang dossiers bespoedigen door hulp gouverneur?

Praktisch

Het werkbezoek gaat stipt van start om 9 uur, achter gesloten deuren. De pers is van harte welkom rond 11.15 uur op het persmoment met de gouverneur, de deputatie, de burgemeester en de schepenen.Graag uw aanwezigheid bevestigen via persdienst@oost-vlaanderen.be of aan Bea Hageman, wnd. communicatieambtenaar.

Jaarverslag 2014 klaar!

Provinciegouverneur Jan Briers stelt vandaag zijn jaarverslag 2014 voor. In dat jaarverslag is er aandacht voor zowel de provinciale, Vlaamse als federale taken en verantwoordelijkheden.

Gouverneur Briers: “2014 was een fijn maar druk jaar. In het kader van onze ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen hebben we 24 werkbezoeken afgelegd. We doorkruisten het Oost-Vlaamse landschap, van noord naar zuid, van oost naar west. We bezochten grote en kleine gemeenten. Tot mijn groot genoegen, bevestigden de gemeentebesturen keer op keer dat ze graag beroep doen op de expertise van de verschillende administraties. Het doet me plezier dat deze lokale besturen onze federale, Vlaamse én provinciale ambtenaren als volwaardige, gewaardeerde en betrouwbare partners beschouwen.”

Ook in 2014 kwam heel wat internationaal gezelschap over de vloer. Dergelijke bezoeken van ambassadeurs, consuls, economisch vertegenwoordigers en anderen bieden ons de uitgelezen kans om onze mooie provincie op de meest uiteenlopende manieren op de internationale kaart te zetten. Op vlak van grensoverschrijdende samenwerking, vierden we 25 jaar Euregio Scheldemond, en de vele succesvolle realisaties die door de jaren heen tussen de drie provincies zijn opgetekend. Natuurlijk waren er ook heel wat bemiddelings- en coördinatieopdrachten. In het jaarverslag hebben ze allemaal een plekje gekregen.

Tenslotte dankt de gouverneur alle medewerkers die hem het voorbije jaar bij zijn vele taken hebben bijgestaan: “Ik dank de vele federale, Vlaamse én provinciale medewerkers die samen met mij bruggen hebben gebouwd in 2014. Bruggen tussen overheden, bruggen tussen bedrijven, bruggen tussen mensen.”

Het integrale jaarverslag van 2014 kunt u hier lezen.

VW2A9152

Jaarverslag 2013 beschikbaar 

Na een jaar gouverneurschap heeft Jan Briers zijn allereerste jaarverslag klaar. In dat jaarverslag is er aandacht voor de vele provinciale, Vlaamse én federale taken en verantwoordelijkheden van de gouverneur.

Jan Briers: “Mijn ervaringen tijdens dit eerste jaar hebben me ernstig doen nadenken over de positie en de rol van de gouverneur in het ganse overheidssysteem, vandaag en morgen. Het is me ondertussen duidelijk dat mijn uitgangspunt van de eerste dag overeind blijft: een gouverneur is een bruggenbouwer, anders is hij geen goed gouverneur. Hij bouwt die bruggen niet alleen tussen de verschillende bestuursniveaus. Ook met de administraties zijn hechtere samenwerkingsverbanden nodig. Er is ook de brug tussen de overheden aan de ene kant en aan de andere kant de actiegroepen, brandweer- en politiekorpsen, onderwijsinstellingen, cultuur, milieu, armenorganisaties, ambassadeurs, binnen- en buitenlandse ondernemers. Ook die brug onderhoud ik graag. Maar vanzelfsprekend: mijn hoofdopdracht is duidelijk. Ik ben regeringscommissaris van zowel de federale als de Vlaamse overheid en voorzitter van de deputatie van onze provincie.

De gouverneur dankt de vele enthousiaste medewerkers van de verschillende administraties die hem in dat eerste werkjaar wegwijs hebben gemaakt.

Het Jaarverslag 2013 vindt u hier.

Gouverneur bezoekt Boerenbond en Landelijke Gilden

De gouverneur bracht vandaag een bezoek aan de Boerenbond en de Landelijke Gilden, om er kennis te maken met beide verenigingen en hun bestuursleden.

Verder nam de gouverneur ook een kijkje bij twee Oost-Vlaamse landbouwbedrijven. Tijdens die bedrijfsbezoeken werd de werking van de Boerenbond en de Landelijke Gilden voorgesteld zodat de gouverneur goed weet welke rol ze spelen, ook op provinciaal niveau. Een goede samenwerking tussen het provinciebestuur en de landbouw- en plattelandsorganisatie zorgt immers voor een sterke landbouwsector en een leefbaar Oost-Vlaams platteland.

Als bruggenbouwer, beloofde de gouverneur enerzijds onze landbouwproducten internationaal te promoten en anderzijds steeds als bemiddelaar op te treden tussen natuur, landbouw en verstedelijking. Iedereen heeft zijn/haar rechten.

Het bezoek van gouverneur Briers werd afgerond met een receptie op het varkensbedrijf van Nico Van Cauwenberge in Wortegem-Petegem.

Bezoek aan ArcelorMittal

Gouverneur Jan Briers bracht gisteren een boeiend bezoek aan een sterbedrijf in Europa: ArcelorMittal Gent, dat net zoals Volvo zo’n 16.000 mensen rechtstreeks en onrechtstreeks tewerkstelt.

Ook hier kreeg de gouverneur dezelfde boodschap: de loonlasten wurgen ons, de overheid moet structurele initiatieven durven nemen, zoniet is het gedaan met de jaarlijkse miljoenen investeringen in een parel van een bedrijf met topwerknemers!

De gouverneur roept op tot politieke moed…

Koning Albert bezoekt het Vlaams Instituut voor Biotechnologie

Woensdag 12 juni bezocht Koning Albert het Vlaams Instituut voor Biotechnologie in Zwijnaarde. Samen met onder meer Vlaams minister Ingrid Lieten, gouverneur Jan Briers en burgemeester Daniël Termont kreeg de Koning een toelichting over de nieuwe microscopiefaciliteit “Bio Imaging Core” en een robot aan de nieuwe plantenserre.

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie verricht baanbrekend onderzoek naar de basis van het leven, gezondheid en ziekte. De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek worden toegepast in geneeskunde, landbouw en industrie.