CAPTATIEVERBOD ECOLOGISCH KWETSBARE WATERLOPEN

De nasleep van de droogte van 2018 laat zich nog duidelijk voelen in verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter waardoor bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel dalen.

De toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen gaat achteruit en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen.

Ecologisch kwetsbare waterlopen zijn waterlopen waarin (Europees of Vlaams) beschermde habitats/vegetaties of soorten voorkomen of tot doel worden gesteld. In het bijzonder gaat het om beekhabitats of de vissoorten beekprik, rivierdonderpad of kleine modderkruiper.

Om de schade te beperken, heeft de Droogtecommissie op 16/07/2019 geadviseerd  voor een captatieverbod (ontrekken van water)  in alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen in Vlaanderen, tenzij er redenen zijn waaruit blijkt dat het niet nodig is om -op dit moment- een captatieverbod op te leggen.

Op basis van dit advies heeft de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen  besloten om een captatieverbod vanaf 19/07/2019 in te stellen op onderstaande waterlopen. Het verbod geldt tot opheffing ervan door een nieuw politiebesluit van de waarnemend gouverneur.

 1. Stroomgebied van de middenloop van de Wolfputbeek (waterloop nr. O5103)
 2. Stroomgebied van de Molenbeek – Pachtbosbeek (waterloop nr. O5160)
 3. Stroomgebied van de bovenloop van de Molenbeek – Terkleppebeek (waterloop nr. O5197)
 4. Stroomgebied van de Mark (waterloop nr. O5215)
 5. Afwaarts deel van het stroomgebied van de Watergang van de Hoge Landen (waterloop nr. O8010)
 6. Stroomgebied van de waterloop nr. OS023
 7. Stroomgebied van de Nieuwesluisbeek (waterloop nr. OS057)
 8. Stroomgebied van het Donkmeer en Berlarebroek
 9. Stroomgebied van de Kalkense Vaart (waterloop nr. OS147)
 10. Stroomgebied van de Molenbeek – Kottembeek (waterloop nr. OS157)
 11. Stroomgebied van de Zwalm (waterloop nr. OS266)
 12. Stroomgebied van de bovenloop van de Riedekensbeek (waterloop nr. OS315)
 13. Stroomgebied van de bovenlopen van de Beiaardbeek (waterloop nr. OS348)
 14. Stroomgebied van de bovenloop van de Molenbeek (waterloop nr. OS365)
 15. Stroomgebied van de bovenlopen van de Molenbeek Ronse (waterloop nr. OS385)
 16. Stroomgebied van de bovenloop van de Bosbeek (waterloop nr. OS386)
 17. Stroomgebied van de Oude Kale (waterloop nr. O240)
 18. Stroomgebied van de Langelede (waterloop nr. O1310a)
 19. Stroomgebied van de Bouwbeek (waterloop nr. O6026)

Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Op ons geoloket kunt u op basis van een straatnaam terugvinden of deze locatie in een zone valt waar een captatieverbod geldt. www.gisoost.be/waterlopen.

Naast het captatieverbod dat ingesteld werd door de waarnemend gouverneur blijft het gemeentelijke politiebesluit van Deinze van kracht.

Voor meer informatie over het captatieverbod in de vallei van de Zeverenbeek (Deinze): https://www.deinze.be/besluiten-van-de-burgemeester

Voor meer informatie over het captatieverbod in Beveren: https://www.beveren.be/nieuws/blauwalg-noordzuidverbinding

Meer interessante websites

Meer informatie over de actuele droogtetoestand vindt u op www.opdehoogtevandroogte.be.

Over droogte-indicatoren en de voorspelde droogtetoestand binnen 10 dagen: https://www.waterinfo.be/.

Alle informatie over blauwalgenbloei: gezondheidsrisico’s en maatregelen vindt u op www.blauwalgen.be.

Voor meer informatie over de impact van de klimaatverandering voor Vlaanderen, kunt u terecht bij het klimaatportaal Vlaanderen door te surfen naar https://klimaat.vmm.be/nl.