De provincie Oost-Vlaanderen telt momenteel 6 brandweerzones: zone Centrum, zone Meetjesland, zone Oost, zone Vlaamse Ardennen, zone Waasland en zone Zuid-Oost.

De gouverneur heeft een sturende, coördinerende, adviserende en ondersteunende rol in de werking van de brandweer en de zones in de provincie.

De gouverneur is ook bevoegd voor het administratief toezicht op de beslissingen van de zoneraad en het zonecollege:

  • de goedkeuring van de begroting, de rekening en het personeelsplan van de hulpverleningszone
  • de mogelijkheid tot schorsing van alle andere beslissingen die strijdig zijn met de bepalingen van de Wet op Civiele Veiligheid en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsbesluiten.

Ten slotte zorgt de gouverneur tot 2016 voor de omslag van de kosten van de brandweer over de gemeenten die door hen beschermd worden.

Provinciale Brandweeropleiding

De gouverneur is ook co-voorzitter van de adviescommissie van de Provinciale Academie voor Urgentiediensten en Lokale Besturen (PAULO). De brandweeropleiding staat in voor geschiktheidstesten in het kader van de werving van nieuwe rekruten, en voor opleiding, training en vervolmaking van brandweerlieden. Hun aanbod staat open voor personeel van de gemeentelijke brandweerdiensten alsook voor werknemers uit private ondernemingen en publieke instellingen die belast zijn met brandpreventie en eerste interventie bij brand.

Meer informatie
Vragen over (het toezicht op de) brandweerzones? Contacteer de dienst Brandweer brandweer.ovl@ibz.fgov.be.