De provincie Oost-Vlaanderen telt momenteel 6 brandweerzones: zone Centrum, zone Meetjesland, zone Oost, zone Vlaamse Ardennen, zone Waasland en zone Zuid-Oost.

De gouverneur heeft een sturende, coördinerende, adviserende en ondersteunende rol in de werking van de brandweer en de zones in de provincie.

De gouverneur is ook bevoegd voor het administratief toezicht op de beslissingen van de zoneraad en het zonecollege:

 • de goedkeuring van de begroting, de rekening en het personeelsplan van de hulpverleningszone
 • de mogelijkheid tot schorsing van alle andere beslissingen die strijdig zijn met de bepalingen van de Wet op Civiele Veiligheid en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsbesluiten.

Provinciale Brandweeropleiding

De gouverneur is ook co-voorzitter van de adviescommissie van de Provinciale Academie voor Urgentiediensten en Lokale Besturen (PAULO). De brandweeropleiding staat in voor geschiktheidstesten in het kader van de werving van nieuwe rekruten, en voor opleiding, training en vervolmaking van brandweerlieden. Hun aanbod staat open voor personeel van de brandweerdiensten alsook voor werknemers uit private ondernemingen en publieke instellingen die belast zijn met brandpreventie en eerste interventie bij brand.

Meer informatie
Vragen over (het toezicht op de) brandweerzones? Contacteer de dienst Brandweer via brandweer.ovl@ibz.fgov.be.

Vragen over het toezicht op de goedkeuring van de begroting, de rekening en het personeelsplan van de hulpverleningszone? Contacteer de dienst toezicht via toezicht.ovl@ibz.fgov.be.

Brandpreventie

Gratis advies van de brandpreventieadviseur
De brandpreventieadviseur van je lokale brandweerkorps geeft gratis advies over de brandveiligheid van je woning.

 • Wat is een brandpreventieadviseur?
  Een expert van je lokale brandweer die advies geeft om de brandrisico’s in een woning te verminderen.
 • Wat doet een brandpreventieadviseur?
  Hij geeft gratis advies, beantwoordt je vragen, organiseert informatiesessies voor groepen, bezoekt mensen thuis, …
 • Wil je een brandpreventieadviseur contacteren?
  Surf naar www.brandpreventieadviseur.be en kijk of er bij al één bij jou in de buurt is. Voor meer tips surf je naar www.speelnietmetvuur.be.