Brakel sluit de Ronde van Oost-Vlaanderen af

Voor het laatste werkbezoek van de Ronde van Oost-Vlaanderen trekken de gouverneur en deputatie deze namiddag naar Brakel.

Het werkbezoek vindt plaats om 17u in de raadzaal van het gemeentehuis. Na de vergadering brengt de delegatie, op uitnodiging van het college van burgemeester en schepenen, een bezoek aan de vaste tentoonstelling in de oude Kloosterkapel. De leden van de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius zullen de delegatie door de tentoonstelling gidsen.

Agenda
Het gemeentebestuur wenst volgende punten te bespreken: de financiële impact van het terugtreden van het provinciebestuur uit de persoonsgebonden bevoegdheden, de evaluatie van de samenwerking rond erosie, het Rubiconfonds en het spreidingsplan voor de opvang van de vluchtelingen.

De gouverneur en de deputatie brengen slimme samenwerking met andere besturen, fair tradegemeente, klimaatneutraliteit, aansluiting bij sociale verhuurkantoren en de projecten Rap op Stap en Ouder worden in je buurt op de agenda.

Praktisch
Het werkbezoek gaat stipt van start om 17 uur, achter gesloten deuren. De pers is van harte welkom rond 19 uur op het persmoment met de gouverneur, de deputatie, de burgemeester en de schepenen. Graag uw aanwezigheid bevestigen via persdienst@oost-vlaanderen.be.