Brakel: eindhalte van de Ronde van Oost-Vlaanderen

Brakel had de eer om op 29 januari 2016 als laatste gemeentebestuur de gouverneur en de deputatie te mogen ontvangen voor de Ronde van Oost-Vlaanderen. Het gemeentebestuur besprak enkele bezorgdheden:

De invloed van de afslanking van de afslanking van de provinciebesturen op de provinciale subsidies voor de Diggiehoeve. Voor cultuur zal na 1 januari 2017 de provinciale focus gelegd worden op het grondgebonden luik van het cultuurbeleid, m.n. de zorg voor het onroerend erfgoed. Het provinciebestuur nodigt het gemeentebestuur uit om de 3 resterende kerkinventarissen ook op te maken, zodat er van elke kerk een volledige inventaris is.
Het provinciebestuur bevestigde vanaf 1 januari 2017 niet meer bevoegd te zullen zijn voor Cultuur, Sport en Welzijn. Provinciebesturen zullen dan ook geen subsidies meer in deze domeinen kunnen toekennen.

Het Lokaal Opvang Initiatief (LOI) van het ocmw Brakel levert de nodige inspanningen om vluchtelingen op te vangen. Momenteel vangt het LOI 10 alleenstaande mannen op, dit aantal zou nog kunnen stijgen. Het LOI ervaart een gebrek van begeleiding en informatie van de hogere overheden. Het provinciebestuur gaf mee dat zij op 19 april een studiedag over de vluchtelingenproblematiek organiseren, met nadruk op de huisvesting.
De gouverneur verwees naar de informatievergadering die hij op 25 november 2015 heeft georganiseerd en waar verschillende betrokken partijen een toelichting over de problematiek en de maatregelen. Hoewel dit een constructieve vergadering was, erkent de gouverneur dat er nog bijsturing nodig is. De bezorgdheden worden meegenomen voor verdere bespreking.

Het gemeentebestuur en de provincie werken reeds geruime tijd samen om de erosieproblematiek in de regio aan te pakken. De samenwerking verloopt goed maar het bestuur dringt aan op meer concrete uitvoeringen op het terrein en een vlottere communicatie.
Erosiebestrijding vraagt een goede samenwerking tussen de verschillende betrokken actoren, waaronder ook met de landbouwers. Het provinciebestuur werkt constant aan het opbouwen en behouden van deze relaties om de projecten alle slaagkans te geven.