Boeiende rampoefening Zeeland en Oost-Vlaanderen

20161130-tafeloefening-zeeland-c-cemac-1
Foto © CEMAC

In de Oost-Vlaamse gemeente Zelzate, net aan de grens met Nederland, botst een tankwagen met een autobus Nederlanders. Dat was het scenario van de provinciale grensoverschrijdende rampenoefening op 30 november 2016. De ‘noodsituatie’ werd gaandeweg steeds complexer. Zo bleek dat de tankwagen gevaarlijke stoffen bevatte en gasflessen met ontploffingsgevaar. Hierdoor ontstond een barrière voor de hulpdiensten om tot bij de slachtoffers in de autobus te geraken. Een boeiende uitdaging voor alle spelers rond tafel!

Samenwerking in provinciaal coördinatiecomité van belang
Het provinciaal coördinatiecomité – onder leiding van gouverneur Briers – besprak de

20161130-tafeloefening-zeeland-c-cemac-4
Het provinciaal coördinatiecomité in de crisiscel foto © CEMAC

problemen en pakte ze gaandeweg systematisch aan. Een goede samenwerking tussen alle partijen is hierbij uiteraard van belang. Een heleboel partijen bogen zich over de problemen: de gouverneur, de burgemeester, hulpverleningszone Centrum, de federale en lokale politie, Volksgezondheid, het Rode Kruis, Defensie, Civiele Bescherming, de communicatie-ambtenaren, de ambtenaren noodplanning en een verbindingspersoon van de veiligheidsregio Zeeland.

Experten schieten ter hulp
Het comité riep een adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) op, om een inschatting van de gevolgen van de stoffen te kunnen maken. Ook Team D5 deed zijn duit in het zakje. Team D5 is een netwerk van communicatoren dat ondersteuning biedt aan overheden tijdens noodsituaties. ‘D5’ verwijst naar discipline 5, een discipline binnen de noodplanning die instaat voor het informeren van de bevolking tijdens een crisis. Uit de oefening bleek dat samenwerking – zoals altijd – een grote meerwaarde biedt! Zo was er bijvoorbeeld ook een verbindingspersoon van Zeeland aanwezig, die de informatie-uitwisseling met de veiligheidsregio van Zeeland faciliteerde. Handig wanneer de wind opeens richting Nederland besluit te waaien.

Het ICMS-platform voor de eerste keer uitgetest. Foto © CEMAC
Het ICMS-platform voor de eerste keer uitgetest. Foto © CEMAC

ICMS: getest en goedgekeurd
Het federale veiligheidsplatform ICMS (Incident & Crisis Management System) werd voor de eerste keer uitgetest. Het platform maakt een optimale uitwisseling mogelijk van operationele en strategische informatie bij een noodsituatie, en zal vanaf 1 januari 2017 volledig in gebruik genomen worden. Tijdens deze oefening hield het comité het logboek bij en visualiseerde men het incident op de kaart via ICMS.

Gouverneur Briers besluit: “blijven oefenen is noodzakelijk. Elke oefening levert nieuwe inzichten op en zorgt ervoor dat we steeds beter voorbereid zijn op rampen. Fantastisch dat iedereen zich hier voor inzet!