Blijde Intrede in de provincie Oost-Vlaanderen in teken van de creativiteit

Op woensdag 16 oktober brachten koning Filip en koningin Mathilde een bezoek aan Gent voor hun Blijde Intrede in de provincie Oost-Vlaanderen. Het bezoek kaderde volledig in het thema van de creativiteit.


Om 11 uur verwelkomden gouverneur Jan Briers, de Oost-Vlaamse deputatie en burgemeester Daniel Termont het vorstenpaar op het Provinciehuis. Daar ontmoetten ze heel wat politieke vertegenwoordigers zoals de Oost-Vlaamse burgemeesters, provinciaal, Vlaams en federaal verkozenen.
 Dan trok het gezelschap naar de Sint-Baafskathedraal voor een uiteenzetting over de restauratie van de kathedraal en het Lam Gods. Van daar ging het in stoet naar de stadshal waar een muzikaal en bont gezelschap hen opwachtte. Voor de gelegenheid was zelfs de open haard in één van de pijlers aangestoken.

De politie telde maar liefst 6000 aanwezigen, groot en klein. Het vorstenpaar nam dan ook ruim de tijd om zoveel mogelijk mensen langs het parcours persoonlijk te begroeten.Na het bezoek aan de stadshal keerde de volledige delegatie terug naar het Provinciehuis voor een afsluitende werklunch met acht creatieve Oost-Vlamingen. Mee aan tafel: Gudrun Cottenier van de bloemschikschool De Groene Verbeelding, Leen Van den Neste van de VDK, kunstenares Berlinde De Bruycker, lingerieontwerpster Murielle Scherre van La Fille d’O, Serge Platel van het Festival van Vlaanderen, Dimitri Barbe van communicatiebureau Brand Senses, Peter Bouckaert van de Vlaamse Film Producenten Bond en internetspecialist Peter Hinssen.

Foto’s: Provincie Oost-Vlaanderen – Kenneth Vanmaele
Foto creatieve acht: Het Nieuwsblad