Blauwalgen komen zowel voor in zoet als in zout water en zijn eigenlijk geen algen, maar bacteriën. Ze krijgen meestal pas aandacht als ze bloeien en een drijflaag vormen.

Bij bloei vormen de bacteriën een drijflaag, die zichtbaar wordt als een blauwgroene tot roodbruine, olieachtige laag, drijvend op het wateroppervlak. Gezien sommige soorten blauwalgen giftige stoffen afscheiden, kan het gebruik van dit water ernstige gezondheidsverschijnselen veroorzaken bij mens en dier. Het is dus ten stelligste afgeraden dat mens en dier met het water in aanraking komen.

Als er weinig of geen stroming op een waterloop of vijver zit, bestaat de kans bij warm weer dat er cyanobacteriën of blauwalgen beginnen te bloeien. Ze vormen een blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag op het water en houden gezondheidsrisico’s in voor mens en dier.

Meer info over blauwalgen vind je op: https://www.vmm.be/water/kwaliteit-waterlopen/blauwalgen

Gemeentelijke besluiten betreffende blauwalgen

Dendermonde: recreatie- en captatieverbod opgeheven, zie: