Bezoek aan Beveren in foto’s

Het werkbezoek aan de gemeente Beveren vond plaats in een uniek kader, het 15e eeuwse kasteel Cortewalle, een van de oudste van het Waasland.

Na de inleiding van burgemeester Marc Van de Vijver, volgde een debat over verschillende thema’s. Ruimtelijke ordening kwam aan bod, met de afbakening van het kleinstedelijk gebied. Ook mobiliteit is besproken, meer bepaald het aanbod van De Lijn. Het onderwijs stond eveneens op de agenda, met de mogelijke ondersteuning van de provincie voor een taalbad van de anderstaligen in het secundair onderwijs. Ook een aantal bovenlokale projecten zoals het Liefkenshoekfort en de Prosperpolder kregen aandacht. Tenslotte gaf gouverneur Briers aan dat hij in overleg zal gaan met minister Milquet rond de gevangenis en politie.

Een grote delegatie van ambtenaren, naast de gouverneur, deputatie, burgemeester en het schepencollege, woonde de gesprekken bij.

Na het werkoverleg volgde een verrassend en fris concert door Revue Blanche, in het kader van het Festival van Vlaanderen. Uiteraard was er nadien ruim de tijd om – bij een lekker streekbiertje – bij te praten met de bevolking.

Foto’s: Gert Strybos