Bevoegdheden

De gouverneur is de regeringscommissaris van de federale en Vlaamse overheid in zijn provincie. Daarnaast is hij voorzitter van de deputatie. De unieke positie van gouverneurs, op het kruispunt van verschillende bestuursniveaus, brengt heel wat bevoegdheden met zich mee.

Als Vlaamse regeringscommissaris zijn het toezicht op de lokale besturen en het integraal waterbeleid twee van zijn belangrijkste bevoegdheden. Veiligheid is zijn voornaamste federale bevoegdheid.