Maatregelen voor de Oude Dender in Dendermonde opgeheven

Nieuwe wateranalyses in de Dender in Dendermonde met betrekking tot blauwalg geven aan dat er geen blauwalgen meer aanwezig zijn. De maatregelen die opgelegd werden met het politiebesluit van 17 augustus 2018 zijn sinds 7 september opgeheven. Het besluit tot opheffing van de maatregelen betreffende de Oude Dender in Dendermonde van 7 september 2018 vindt u hier.

Op de themapagina DROOGTE vindt u een overzicht van de besluiten die nog van toepassing zijn.