Akte van voordracht van een kandidaat-burgemeester

De stemmen zijn ondertussen overal geteld, de zetels verdeeld en de nieuwe besturen staan in de steigers. Kandidaat-burgemeesters worden voorgedragen door middel van een “akte van voordracht”. Hier vindt u alle akten van voordracht voor de lokale en provinciale bestuursperiode 2019-2024.

De akte van voordracht van een kandidaat-burgemeester wordt neergelegd in handen van de provinciegouverneur. Om ontvankelijk te zijn moet de akte aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • voorzien van het vereiste aantal handtekeningen (meer dan de helft van de verkozen gemeenteraadsleden en een meerderheid op de lijst van de kandidaat-burgemeester)
  • uittreksel uit het strafregister
  • uittreksel uit het bevolkingsregister

Kandidaat-burgemeesters kunnen na afspraak hun akte van voordracht bezorgen aan de gouverneur. U kan hiervoor contact opnemen met Melissa Vanderstraeten op het nummer 09 267 80 25 of via mail: kabinet.gouverneur@oost-vlaanderen.be