AANPASSINGEN CAPTATIEVERBOD IN OOST-VLAANDEREN

UPDATE VAN 10 JUNI 2020

Vanaf donderdag 11 juni 2020 is een aangepast politiebesluit van kracht dat enkele wijzigingen aanbrengt aan het politiebesluit van 4 juni 2020.

Aansluitend op het provinciaal droogteoverleg van vorige week donderdag 4 juni werd een captatieverbod ingesteld op onder meer het oostelijk pand van het Leopoldskanaal. Vorige week was de stuw in Sint-Laureins tussen het westelijk en oostelijk pand van het Leopoldskanaal nog geblokkeerd door te veel tegendruk. Afgelopen maandag heeft de Vlaamse Milieumaatschappij met behulp van een kraan de sluis laten zakken, waarna het peil in het oostelijk pand is kunnen stijgen tot aan de gewenste hoogte. Het captatieverbod op het oostelijk pand kan hierdoor opgeheven worden.

Daarnaast werd op het vorige droogteoverleg ook beslist om deze week een gezamenlijk captatieverbod met West-Vlaanderen uit te vaardigen voor het provinciegrensoverschrijdend stroomgebied van de Poekebeek. De peilen op deze beek zijn immers lager dan de kritische drempelpeilen.

Hierbij het overzicht van de betrokken stroomgebieden.