20e werkbezoek in kader van de Ronde in Maarkedal

Op 10 oktober brachten de gouverneur en de Oost-Vlaamse deputatie, met in hun kielzog een aantal topambtenaren, een werkbezoek aan Maarkedal. Dit was al het twintigste bezoek op rij in het kader van de ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen.

Op vlak van ruimte ging aandacht naar een geschikte locatie voor een bedrijventerrein, een (moeilijke) zoektocht die reeds lang aan de gang is. Het provinciebestuur toonde zich alvast bereid om samen met de gemeente naar een geschikte locatie uit te kijken.

Wat mobiliteit betreft, steekt de gemeente haar ambities niet onder stoelen of banken. Maarkedal wil immers de meest fietsvriendelijke gemeente worden. Maar daarvoor moeten wel nog een aantal stappen worden gezet. Diverse dossiers zijn lopende.

Dan volgde een discussie rond water en milieu. Maarkedal is gevoelig aan overstromingen, niet verwonderlijk als je weet dat de naam ‘Maarkedal’ is ontleend aan de ‘Maarkebeek’, een beek die dwars door de gemeente vloeit. In dit kader zijn een aantal dossiers binnen het stroomgebied van de Maarkebeek in ontwerpfase. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het provinciebestuur werken momenteel aan een riviercontract met als doel een gezamenlijke visie vast te leggen en vooraf afspraken te maken met alle betrokken partijen. Hiermee hopen de Provincie en de VMM om het proces van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) te vereenvoudigen en beter te kunnen anticiperen op eventuele vertragingen.

Aangezien Maarkedal een erosiegevoelige gemeente is, stond ook dit punt op de agenda. Niet zo lang geleden, op 7 oktober, vond hierover nog een overleg plaats in Maarkedal zelf, samen met het Gestroomlijnd Landschap Maarkebeek van de provincie. De medewerking van de landbouwers is bij deze cruciaal om een efficiënt erosiebeleid te kunnen voeren. Een volgende stap is de organisatie van een infoavond voor de landbouwers waarbij de problematieken zullen worden geschetst, net als de waaier aan tegemoetkomingen waarvan ze gebruik kunnen maken.

Tenslotte stonden nog een aantal welzijnsthema’s op de agenda. Wat betreft Fair Trade, wordt een overleg met het provinciebestuur ingepland en het provinciebestuur liet weten graag haar diensten aan te bieden om een aangepast ouderenbeleid voor Maarkedal te ondersteunen.

’s Avonds woonde de delegatie het concert ‘Grupetto’ bij in Het Marca. Het ensemble bracht een indringende en respectvolle hommage aan al wie het leven liet ‘in Flanders Fields’. Na deze ingetogen vertoning in het kader van de Eerste Wereldoorlog, volgde nog een ontmoeting met de Maarkedallers zelf.