UITBREIDING CAPTATIEVERBOD


De nasleep van de droogte van 2018 laat zich nog duidelijk voelen in verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter waardoor bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel dalen.

De toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen gaat achteruit en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen.

Ecologisch kwetsbare waterlopen zijn waterlopen waarin (Europees of Vlaams) beschermde habitats/vegetaties of soorten voorkomen of tot doel worden gesteld. In het bijzonder gaat het om beekhabitats of de vissoorten beekprik, rivierdonderpad of kleine modderkruiper.

Om de schade te beperken, heeft de Droogtecommissie op 16/07/2019 geadviseerd  voor een captatieverbod (ontrekken van water)  in alle ecologisch kwetsbare waterlopen in Vlaanderen, tenzij er redenen zijn waaruit blijkt dat het niet nodig is om -op dit moment- een captatieverbod op te leggen.

Op basis van dit advies en op basis van recente metingen en waarnemingen heeft de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen besloten om via een nieuw politiebesluit een captatieverbod vanaf 24/07/2019 in te stellen op onderstaande ecologisch kwetsbare waterlopen en meanders.

Het nieuwe politiebesluit vervangt het politiebesluit van 18/07/2019.

Stroomgebieden:

 1. Stroomgebied van de middenloop van de Wolfputbeek (waterloop nr. O5103) te Ninove
 2. Stroomgebied van de Molenbeek – Pachtbosbeek (waterloop nr. O5160) te Brakel, Lierde, Zottegem, Herzele en Geraardsbergen
 3. Stroomgebied van de bovenloop van de Molenbeek – Terkleppebeek (waterloop nr. O5197) te Brakel en Geraardsbergen
 4. Stroomgebied van de Mark (waterloop nr. O5215) te Geraardsbergen en Ninove
 5. Het stroomgebied van de Poekebeek (waterloop nr. O470) te Aalter en Deinze
 6. Stroomgebied van de waterloop nr. OS023 te Kruibeke
 7. Stroomgebied van de Nieuwesluisbeek (waterloop nr. OS057) te Dendermonde
 8. Stroomgebied van het Donkmeer en Berlarebroek
 9. Stroomgebied van de Kalkense Vaart (waterloop nr. OS147) te Wetteren, Wichelen, Berlare, Lochristi, Laarne en Destelbergen
 10. Stroomgebied van de Molenbeek – Kottembeek (waterloop nr. OS157) te Wetteren, Lede, Sint-Lievens-Houtem, Oosterzele en Zottegem
 11. Stroomgebied van de Zwalm (waterloop nr. OS266) te Zwalm, Horebeke, Zottegem en Brakel
 12. Stroomgebied van de bovenloop van de Riedekensbeek (waterloop nr. OS315) te Oudenaarde
 13. Stroomgebied van de bovenlopen van de Beiaardbeek (waterloop nr. OS348) te Kluisbergen en Maarkedal
 14. Stroomgebied van de bovenloop van de Molenbeek (waterloop nr. OS365) te Kluisbergen
 15. Stroomgebied van de bovenlopen van de Molenbeek Ronse (waterloop nr. OS385) te Ronse
 16. Stroomgebied van de bovenloop van de Bosbeek (waterloop nr. OS386) te Ronse
 17. Stroomgebied van de Oude Kale (waterloop nr. O240) te Deinze, Gent en Lievegem
 18. Stroomgebied van de Langelede (waterloop nr. O1310a) te Wachtebeke en Gent
 19. Stroomgebied van de Bouwbeek (waterloop nr. O6026) te Buggenhout

Meanders:

 1. Leiemeersen Zulte-Oeselgem te Zulte
 2. Oude Leie Gottem en Oude Leie Machelenput te Deinze en Zulte
 3. Oude Leie Grammene te Deinze en Zulte
 4. Oude Leie te Astene (Deinze)
 5. Oude Schelde Schijteput te Kluisbergen en Oude Schelde Meerse (Visserij) te Kluisbergen en Oudenaarde
 6. Oude Schelde ’t Veer te Oudenaarde en Het Anker te Wortegem-Petegem
 7. Rijtmeersen te Oudenaarde en Scheldemeersen Nederzwalm te Zwalm
 8. De Kaaimeers te Zwalm en Gavere
 9. Scheldemeersen Nazareth – De Pinte, Teirlinckput te Merelbeke en de Kriephoek te Gavere
 10. Oude Durme te Waasmunster en Hamme
 11. De Roggeman te Hamme

Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Op ons geoloket kunt u op basis van een straatnaam terugvinden of deze locatie in een zone valt waar een captatieverbod geldt. www.gisoost.be/waterlopen.

Naast het captatieverbod dat ingesteld werd door de waarnemend gouverneur blijft het gemeentelijke politiebesluit van Deinze van kracht.

Voor meer informatie over het captatieverbod in de vallei van de Zeverenbeek (Deinze): https://www.deinze.be/besluiten-van-de-burgemeester

Meer interessante websites

Meer informatie over de actuele droogtetoestand vindt u op www.opdehoogtevandroogte.be.

Over droogte-indicatoren en de voorspelde droogtetoestand binnen 10 dagen: https://www.waterinfo.be/.

Alle informatie over blauwalgenbloei: gezondheidsrisico’s en maatregelen vindt u op www.blauwalgen.be.

Voor meer informatie over de impact van de klimaatverandering voor Vlaanderen, kunt u terecht bij het klimaatportaal Vlaanderen door te surfen naar https://klimaat.vmm.be/nl.

BRANDGEVAAR

Het Agentschap Natuur en Bos heeft de code voor het brandgevaar teruggebracht van code oranje naar code geel.

Als gevolg hiervan besliste de waarnemend gouverneur het politiebesluit van 24 juli 2019 op te heffen. Het maken van open vuur is opnieuw toegelaten en het rookverbod in natuurgebieden, provinciale domeinen, recreatiegebieden, bossen en heiden wordt ingetrokken.

Het nieuwe politiebesluit van 29 juli 2019 is onmiddellijk van kracht. De situatie wordt voortdurend opgevolgd.